*MỚI* *MỚI* *MỚI* . QCVN 02:2020/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm chữa cháy

I. Tiêu chuẩn Việt Nam

1. TCVN 48:1996 Phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp thương mại và dịch vụ – Những quy định chung

2. TCVN 1769:1975 về Hồi liệu kim loại đen – Yêu cầu về an toàn phòng nổ khi gia công và luyện lại do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

3. TCVN 2622:1995_Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình_Yêu cầu thiết kế

4. TCVN 2693:2007 (ASTM D 93 – 06) về Sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp xác định điểm chớp cháy bằng thiết bị thử cốc kín Pensky-Martens

5. TCVN 3254:1989 An toàn cháy-Yêu cầu chung

6. TCVN 3255-1986 An toàn nổ-Yêu cầu chung

7.TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình-Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

8.TCVN 3903:1984 Nhà trẻ, trường mẫu giáo-Tiêu chuẩn thiết kế

9. TCVN 3978:1984 Trường học phổ thông-Tiêu chuẩn thiết kế

10.TCVN 3981:1985 Trường đại học-Tiêu chuẩn thiết kế

11. TCVN 3991:1985 về tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng thuật ngữ – định nghĩa

12.TCVN 4090:1985 Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu-Tiêu chuẩn thiết kế

13.TCVN 4207:1986 Bơm – Thuật ngữ và định nghĩa

14.TCVN 4317:1986-Kho tàng, trạm và đường ống dẫn xăng dầu

15.TCVN 4470:2012 Bệnh viện đa khoa-Tiêu chuẩn thiết kế

16. TCVN 4506:2012 về Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

17.TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong-Tiêu chuẩn thiết kế

18. TCVN 4530:1998 Cửa hàng xăng dầu-Yêu cầu thiết kế

19. TCVN 4530:2011 Cửa hàng xăng dầu-Yêu cầu thiết kế

20. TCVN 4604:1988 Xí nghiệp công nghiệp-Nhà sản xuất-Tiêu chuẩn thiết kế

21.TCVN 4604:2012 Xí nghiệp công nghiệp-Nhà sản xuất-Tiêu chuẩn thiết kế

22.TCVN 4606:1988 Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu-Quy phạm thi công và nghiệm thu

23. TCVN 4756:1989_Quy phạm nối đất và không nối đất các thiết bị điện

24.TCVN 4878:1989 Phân loại cháy

25.TCVN 4878:2009 Phòng cháy và chữa cháy – Phân loại cháy

26.TCVN 4879:1989 Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn

27.TCVN 5065:1990 Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế

28.TCVN 5040:1990-Thiết bị phòng cháy và chữa cháy-Kí hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy-Yêu cầu kĩ thuật

29.TCVN 5066:1990 Đường ống chính dẫn khí đốt, dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ đặt ngầm dưới đất-Yêu cầu chung về thiết kế chống ăn mòn

30. TCVN 5279:1990 về An toàn cháy nổ. Bụi cháy. Yêu cầu chung

31. TCVN 5303:1990 về an toàn cháy – thuật ngữ và định nghĩa

32.TCVN 5307:2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu thiết kế

33.TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng

34.TCVN 5507:2002_ Hoá chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển

35.TCVN 5684:2003_An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu – Yêu cầu chung

36.TCVN 5687:1992 Thông gió điều tiết không khí, sưởi ấm-Tiêu chuẩn thiết kế

37.TCVN 5687:2010 Thông gió-Điều hòa không khí-Tiêu chuẩn thiết kế

38.TCVN 5736:1993 Động cơ đốt trong-Pittông nhôm – Yêu cầu kỹ thuật Động cơ

39.TCVN 5738:2001  Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật

39.1 TCVN 5738:2021 – HỆ THỐNG BÁO CHÁY – YÊU CẦU KỸ THUẬT

40. TCVN 5739:1993 về Thiết bị chữa cháy đầu nối do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

41. TCVN 5740:2009 về Phương tiện phòng cháy chữa cháy – Vòi đẩy chữa cháy – Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su

42.TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng

43. TCVN 6008:1995 về thiết bị áp lực – Mối hàn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

44.TCVN 6008:2010 Thiết bị áp lực-Mối hàn-Yêu cầu kĩ thuật và phương pháp thử

45.TCVN 6034:1997 Chai chứa khí đốt hoá lỏng – Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển

46.TCVN 6100:1996 Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy – Cacbon dioxit

47.TCVN 6101:1990_Thiết bị chữa cháy – Hệ thống chữa cháy Cacbon Dioxit _Thiết kế và lắp đặt

48.TCVN 6102:1996 Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy -Bột

49.TCVN 6103:1996 Phòng cháy chữa cháy-Thuật ngữ-Khống chế khói

50.TCVN 6154:1996 Bình chịu áp lực-Yêu cầu kĩ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo-Phương pháp thử

51.TCVN 6155:1996 Bình chịu áp lực-Yêu cầu kĩ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sữa chữa

52.TCVN 6156:1996 Bình chịu áp lực-Yêu cầu kĩ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sữa chữa-Phương pháp thử

53.TCVN 6160:1996 Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế

54.TCVN 6161:1996 Phòng cháy chữa cháy – Chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu thiết kế

55.TCVN 6211:2003 Phương tiện giao thông đường bộ-Kiểu-Thuật ngữ và định nghĩa

56.TCVN 6223:1996 Cửa hàng khí đốt hoá lỏng – Yêu cầu chung về an toàn

57. TCVN 6259-5:2003 Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép – Phần 5: Phòng, phát hiện và chữa cháy

58. TCVN 6259-5:2003/SĐ 2:2005 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép – Phần 5: Phòng, phát hiện và chữa cháy

59. TCVN 6260:2009 về Xi măng pooc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật

60.TCVN 6290:1997 Chai chứa khí – Chai chứa các khí vĩnh cửu – Kiểm tra tại thời điểm nạp khí

61.TCVN 6292:1997 Chai chứa khi-Chai chứa bằng thép hàn có nạp lại

62.TCVN 6292:2013 Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép hàn có thể nạp lại_Áp suất thử 6 MPa và thấp hơn.

63. TCVN 6294:1997 (ISO 10460 : 1993) về Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép cacbon hàn – Kiểm tra và thử định kỳ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

64.TCVN 6295-1997 Chai chứa khi-Chai chứa khi không hàn-Tiêu chuẩn an toàn và đặc tính

65.TCVN 6305-1: 2007 Phòng cháy chữa cháy- Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler

66.TCVN 6305-2 : 2007 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước

67.TCVN 6305-3 : 2007 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 3: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van ống khô

68.TCVN 6305-4: 1997 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu mở nhanh

69.TCVN 6305-5:2009 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 5: Yêu cầu và phương pháp đối với van tràn

70.TCVN 6305- 6:2013 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 6: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van một chiều

71.TCVN 6305-7: 2006 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 7: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler phản ứng nhanh và ngăn chặn sớm (ESFR)

72.TCVN 6305-8 : 2013 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 8: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động khô tác động trước

73.TCVN 6305-9:2013 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 9: Yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương

74.TCVN 6305-10:2013 Phòng cháy chữa cháy- Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 10: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler trong nhà

75.TCVN 6305-11:2006 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 11: Yêu cầu và phương pháp thử đối với giá treo ống

76.TCVN 6305-12:2013 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 12: Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép

77.TCVN 6396-72:2010-Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy-Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng-Phần 72 Thang máy chữa cháy

78.TCVN 6396-73:2010-Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy-Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng-Phần 73 Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy

79.TCVN 6379:1989 Trụ nước chữa cháy-Yêu cầu kĩ thuật

80.TCVN 6379:1998 Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật

81.TCVN 6484:1999 Khí đốt hoá lỏng (LPG) – Xe bồn vận chuyển – Yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng

82.TCVN 6553-1:1999 (ISO 6184-1 : 1985) về Hệ thống phòng nổ – Phần 1: Phương pháp xác định chỉ số nổ của bụi cháy trong không khí

83. TCVN 6553-2:1999 (ISO 6184-2 : 1985) về Hệ thống phòng nổ – Phần 2: Phương pháp xác định chỉ số nổ của khí cháy trong không khí

84. TCVN 6553-3:1999 (ISO 6184-3 : 1985) về Hệ thống phòng nổ – Phần 3: Phương pháp xác định chỉ số nổ của hỗn hợp nhiên liệu với không khí trừ hỗn hợp bụi với không khí và khí cháy với không khí

85. TCVN 6553-4 : 1999 (ISO 6184-4 : 1985) về hệ thống phòng nổ – Phần 4: Phương pháp xác định hiệu quả của hệ thống triệt nổ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

86.TCVN 6548:1999 Khí đốt hóa lỏng-Yêu cầu kĩ thuật

87.TCVN 6713:2000 Chai chứa khí-An toàn trong thao tác

88. TCVN 6874-2:2014 (ISO 11114-2:2013) về Chai chứa khí – Tính tương thích của vật liệu làm chai chứa và làm van với khí chứa – Phần 2: Vật liệu phi kim loại

89. TCVN 6874-3:2013 (ISO 11114-3:2010) về Chai chứa khí – Tính tương thích của vật liệu làm chai và làm van với khí chứa – Phần 3: Thử độ tự bốc cháy đối với vật liệu phi kim loại trong môi trường oxy

90. TCVN 6874-4:2013 (ISO 11114-4:2005) về Chai chứa khí – Tính tương thích của vật liệu làm chai và làm van với khí chứa – Phần 4: Phương pháp thử để lựa chọn vật liệu kim loại chịu được sự giòn do hydro

91. TCVN 7026:2002 (ISO 7165:1999)về Chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

92. TCVN 7026:2013 Chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay- Tính năng và cấu tạo

93. TCVN 7027:2013 Chữa cháy_Bình chữa cháy có bánh xe_Tính năng và cấu tạo

94. TCVN 7144-1 : 2008 Động cơ đốt trong kiểu pít tông – Đặc tính – Phần 1: Công bố công suất, tiêu hao nhiên liệu và dầu bôi trơn, phương pháp thử – Yêu cầu bổ sung đối với động cơ thông dụng

95. TCVN 7144-3:2007 Động cơ đốt trong kiểu Pít tông – Đặc tính – Phần 4: Các phép đo thử

96. TCVN 7144-4:2013 Động cơ trong Pít tông- Đặc tính– Phần 4: Điều khiển tốc độ

97. TCVN 7144-5:2008 Động cơ trong Pít tông – Đặc tính– Phần 5: Dao động xoắn

98. TCVN 7144-6:2002 Động cơ đốt trong kiểu pít tông – Đặc tính – Phần 6: Chống vượt tốc

99. TCVN 7161-1:2002 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 1: Yêu cầu chung

100. TCVN 7161-9:2002-Hệ thống chữa cháy bằng khí-Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống-Phần 9: Chất chữa cháy HFC 227 ea

101.TCVN 7161-9:2009 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống_Phần 9: Chất chữa cháy HFC 227EA

102.TCVN 7161-9:2009 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống_Phần 13: Khí chữa cháy IG-100

103.TCVN 7165:2002 Chai chứa khí – Ren côn 25E để nối van vào chai chứa khí – Đặc tính kỹ thuật

104. ISO 7165:2017 Chữa cháy- Bình chữa cháy xách tay- Hiệu suất và thi công -Fire fighting- Portable fire extinguisers- Performance and construction

105.TCVN 7278-1:2003 Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật dối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy không hòa tan được với nước.

106.TCVN 7278-2:2003 Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở trung bình và cao dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy không hòa tan được với nước

107.  TCVN 7278-3:2003 Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy hòa tan được với nước.

108. TCVN 7336:2003_Phòng chay chữa cháy tự động Hệ thống Sprinkler_Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

108B. TCVN 7336:2020 – Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước – Yêu cầu thiết kế *MỚI**

109. TCVN 7388-1:2004 (ISO 9809-1 : 1999) về Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép không hàn có thể nạp lại được – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm – Phần 1: Chai bằng thép tôi và ram có độ bền kéo nhỏ hơn 1100 MPa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

110. TCVN 7388-1:2013 (ISO 9809-1:2010) về Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép không hàn nạp lại được – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm – Phần 1: Chai bằng thép tôi và ram có giới hạn bền kéo nhỏ hơn 1100Mpa

111. TCVN 7388-2:2004 (ISO 9809-2 : 2000) về Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép không hàn có thể nạp lại được – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm – Phần 2: Chai bằng thép tôi và ram có độ bền kéo lớn hơn hoặc bằng 1100 MPa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

112. TCVN 7388-2:2013 (ISO 9809-2:2010) về Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép không hàn nạp lại được – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm – Phần 2: Chai bằng thép tôi và ram có giới hạn bền kéo lớn hơn hoặc bằng 1100Mpa

113. TCVN 7388-3:2004 (ISO 9809-3 : 2000) về Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép không hàn có thể nạp lại được – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm – Phần 3: Chai bằng thép thường hoá do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

114. TCVN 7388-3:2013 (ISO 9809-3:2010) về Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép không hàn nạp lại được – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm – Phần 3: Chai bằng thép thường hóa

115.TCVN 7435:1:2004 Phòng cháy chữa cháy-Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy

116. TCVN 7435-2:2004 (ISO 11602-2 : 2000) về phòng cháy, chữa cháy – bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy – phần 2: kiểm tra và bảo dưỡng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

117.TCVN 7441:2004 Hệ thống cung cấp dầu mỏ khí hóa lỏng(LPG) tại nơi tiêu thụ-Yêu cầu thiết kế, lắp đặt vận hànhTCVN 7444-16:2007 về Xe lăn – Phần 16: Độ bền chống cháy của các bộ phận được bọc đệm – Yêu cầu và phương pháp thử

118. TCVN 7444-16:2007 về Xe lăn – Phần 16: Độ bền chống cháy của các bộ phận được bọc đệm – Yêu cầu và phương pháp thử

119.TCVN 7568-1:2006 Hệ thống báo cháy – Phần 1: Quy định chung và định nghĩa

120.TCVN 7568-3:2010 Hệ thống báo cháy – Phần 3: Thiết bị báo cháy bằng âm thanh

121.TCVN 7568-2:2013 Hệ thống báo cháy – Phần 2: Trung tâm báo cháy

122.TCVN 7568-4:2013 – Hệ thống báo cháy – Phần 4: Thiết bị cấp nguồn

123.TCVN 7568-5:2013 – Hệ thống báo cháy – Phần 5: Đầu báo cháy kiểu điểm

124.TCVN 7568-6:2013 – Hệ thống báo cháy – Phần 6: Đầu báo cháy khí Cacbon Monoxit dùng pin điện hóa

125.TCVN 7568-7:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 7: Đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng ánh sáng , ánh sáng tán xạ hoặc Ion hóa

126. TCVN 7568-8:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 8: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến Cacbon Monoxit kết hợp với cảm biến nhiệt

127.TCVN 7568-9:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 9: Đám cháy thử nghiệm cho các đầu báo cháy

128.TCVN 7568-10:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 10: Đầu báo cháy lửa kiểu điểm

129. TCVN 7568-11:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 11: Hộp nút ấn báo cháy

130.TCVN 7568-12:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 12:Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến cảm biến Cacbon Monoxit kết hợp với cảm biến nhiệt

131.TCVN 7568-13:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 13: Đánh giá tính thương thích của các bộ phận trong hệ thống

132.TCVN 7568-14:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 14: Thiết kế, lắp đặt , vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà

133.TCVN 7568-15:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 15: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt

134. TCVN 8060:2009 (ISO 14557 : 2002) về Phương tiện chữa cháy – Vòi chữa cháy – Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi

135.TCVN 8531:2010 Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm – Cấp 1

136.TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

137.TCVN 9207:2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

138. TCVN 9311-1:2012 (ISO 834-1:1999) về Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 1 : Yêu cầu chung

139. TCVN 9311-3:2012 (ISO 834-3:1994) về Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm

140. TCVN 9311-4:2012 (ISO 834-4:2000) Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng- Phần 4: Yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

141. TCVN 9311-5:2012(ISO 834-5:2000) về Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

142. TCVN 9311-7:2012 (ISO 834-7:2000) về Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng- Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột

143. TCVN 9311-8:2012 (ISO 834-8:2000) về Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải

144. TCVN 9383:2012 về Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy

145. TCVN 9385:2012 (BS 6651:1999) về chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

146. TCVN 9411:2012 Tiêu chuẩn liền kề – Nhà ở thiết kế

147. TCVN 10302:2014 về Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

148.TCVN 12110:2018 Phòng cháy chữa cháy-Bơm ly tâm chữa cháy Loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

149. TCVN 12653-2:2019 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG CPVC DÙNG TRONG HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG – PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THỬ

150. TCVN 12653-1:2019 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG CPVC – PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT

 

Tiêu chuẩn PCCC Việt nam

Tiêu chuẩn PCCC Việt nam

II. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXD)

Mã hiệu và tên tiêu chuẩn hết hiệu lực

Mã hiệu và tên tiêu chuẩn hiện hành

1. TCXDVN 213:1998 Nhà và công trình dân dụng-Từ vựng-Thuật ngữ chung TCVN 9254-1:2012 Nhà và công trình dân dụng-Từ vựng-Phần 1 thuật ngữ chung
2. TCXDVN 215:1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phát hiện cháy và báo động cháy TCVN 9310-3:2012 Phòng cháy chữa cháy-Từ vựng-Phát hiện cháy và báo động
3. TCXDVN 216:1998 Phòng cháy chữa cháy-Từ vựng-Thiết bị chữa cháy TCVN 9310-4:2012 Phòng cháy chữa cháy-Từ vựng-Thiết bị chữa cháy
4. TCXDVN 217:1998 Phòng cháy chữa cháy-Từ vựng-Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm TCVN 9310-8:2012 Phòng cháy chữa cháy-Từ vựng-Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm
5. TCXDVN 342:2005 Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận kết cấu của tòa nhà-Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 9311-1:2012 Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận kết cấu của tòa nhà-Phần 1: Yêu cầu chung
6. TCXDVN 343:2005 Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận kết cấu của tòa nhà-Phần 3: ChỈ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm TCVN 9311-3:2012 Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận kết cấu của tòa nhà-Phần 3: ChỈ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm
7. TCXDVN 344:2005 Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận kết cấu của tòa nhà-Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải TCVN 9311-4:2012 Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận kết cấu của tòa nhà-Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải
8.TCXDVN 345:2005 Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận kết cấu của tòa nhà-Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải TCVN 9311-5:2012 Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận kết cấu của tòa nhà-Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải
9. TCXDVN 346:2005 Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận kết cấu của tòa nhà-Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với dầm TCVN 9311-6:2012 Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận kết cấu của tòa nhà-Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với dầm
10. TCXDVN 347:2005 Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận kết cấu của tòa nhà-Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột TCVN 9311-7:2012 Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận kết cấu của tòa nhà-Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột
11. TCXDVN 348:2005 Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận kết cấu của tòa nhà-Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải TCVN 9311-8:2012 Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận kết cấu của tòa nhà-Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải
12. TCXDVN 46:2007 Chống sét cho công trình xây dựng-Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng-Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
13. TCXDVN 386:2007 Thử nghiệm khả năng chịu lửa. Cửa đi và cửa ngăn cháy TCVN 9383:2012 Thử nghiệm khả năng chịu lửa. Cửa đi và cửa ngăn cháy
14. TCXDVN 323:2004 Nhà ở cao tầng-Tiêu chuẩn thiết kế Hủy do không còn phù hợp
15. TCXDVN 355:2005 Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát phòng khan giả-Yêu cầu kỹ thuật TCVN 9369:2012 Nhà hát-Tiêu chuẩn thiết kế
16. TCXDVN 394:2007 Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng-Phần an toàn điện TCVN 7447-1:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp-Phần 1:Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa
17. TCXDVN 361:2006 Chợ-Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 9211:2012 Chợ-Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 215:1998 về phòng cháy chữa cháy – từ vựng – phát hiện cháy và báo động cháy

TCXD 217:1998 về phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

III. Tiêu chuẩn ngành (TCN) 

1. TCN 58:1997 Phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương mại, yêu cầu an toàn trong khai thác

2. TCN 217:1994 Gối cầu cao su cốt bản thép-Tiêu chuẩn chế tạo, nghiệm thu, lắp đặt

IV. Quy chuẩn Việt Nam

1. QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng

2. QCVN 02:2008/BCT Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp

3. QCVN  03:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

4. QCVN 04/2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư

5.

6. QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình (MỚI** Có hiệu lực từ 05/7/2021 và thay thế Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 ban hành QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình)

7. QCVN 12:2014/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.

8. QCVN 07:2010/BXD_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia_Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

9. QCVN 08:2009/BXD_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia_Công trình ngầm đô thị_Phần 1: Tàu điện ngầm

10. QCVN 08:2009/BXD  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia_Công trình ngầm đô thị_Phần 2: Gara Ô tô

11. QCVN 02:2020/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm chữa cháy

12. QCVN 17: 2018/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

V. Văn bản hướng dẫn

  1. THÔNG TƯ SỐ 147/2020/TT-BCA QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE, DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG
  2. THÔNG TƯ Số: 148/2020/TT-BCA HƯỚNG DẪN VỀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
  3. THÔNG TƯ Số: 149/2020/TT-BCA QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
  4. THÔNG TƯ Số 150/2020/TT-BCA QUY ĐỊNH VỀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy trong gia đình theo đúng tiêu chuẩn