Tính toán hệ thống quạt tăng áp cầu thang

Quạt tăng áp cầu thang – Tiêu chuẩn, nguyên lý và công thức tính toán

QUẠT TĂNG ÁP CẦU THANG – TIÊU CHUẨN VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 6160:1996 – Chương 11) quy định đối với...
Đọc thêm
11 Thg 02

Phương án chữa cháy tại cơ sở (mẫu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Mẫu số PC11 Ban hành kèm theo Thông...
Đọc thêm
11 Thg 02

Hướng dẫn thủ tục thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành...
Đọc thêm
11 Thg 02

NFPA 750 – Tiêu chuẩn về hệ thống chữa cháy phun sương 

NFPA 750 – Tiêu chuẩn về hệ thống chữa cháy phun sương  Phiên bản 2019 Phiên bản NFPA 750 này, Tiêu chuẩn về Hệ thống...
Đọc thêm
11 Thg 02

Các quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam về hệ thống cung cấp nước chữa cháy bên trong nhà

Đối với các công trình có tính nguy hiểm cháy nổ cao (được quy định trong các Tiêu chuẩn Việt Nam), hệ thống cung cấp...
Đọc thêm
11 Thg 02

NGHỊ ĐỊNH 13/2019/NĐ-CP VỀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 13/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019...
Đọc thêm
11 Thg 02
quyết định số 16

QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2021 QĐ – UBND QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI NHÀ Ở

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH, SẢN XUẤT TRÊN...
Đọc thêm
11 Thg 02

 Các thông số làm việc của máy thủy lực

Khái niệm máy thủy lực Máy thủy lực là danh từ chung để chỉ các máy làm việc bằng cách trao đổi năng lượng với chất...
Đọc thêm
11 Thg 02

Các loại bột chữa cháy thường được sử dụng trong phòng cháy chữa cháy

Đa số mọi người đề khá chủ quan trong việc phòng cháy nổ. Nguyên nhân cháy nổ xuất phát từ hành động của chúng ta....
Đọc thêm
11 Thg 02
TOP