l=1>
50 câu hỏi thường gặp về PCCC tại Việt Nam

50 câu hỏi thường gặp về PCCC tại Việt Nam

1. PCCC là gì? PCCC là viết tắt của "Phòng Cháy và Chữa Cháy", là một thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực...
Đọc thêm
01 Thg 03

Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19...
Đọc thêm
23 Thg 02
Quan trắc môi trường lao động theo quy định -Thông tư 19/2016

Quan trắc môi trường lao động theo quy định -Thông tư 19/2016

Quan trắc môi trường lao động là quá trình giám sát, đo lường và đánh giá các yếu tố môi trường trong nơi làm việc...
Đọc thêm
23 Thg 02
Quy định về túi sơ cứu tại nơi làm việc - Theo thông tư 19/2016/TT-BYT

Quy định về túi sơ cứu tại nơi làm việc – Theo thông tư 19/2016/TT-BYT

PHỤ LỤC 4 (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)   QUY ĐỊNH...
Đọc thêm
23 Thg 02
TOP