bảng giá thiết bị báo cháy siemens

Bảng giá thiết bị báo cháy và phương tiện PCCC – năm 2023

Công ty Hoàng Việt - BCA - là đơn vị có chức năng cung cấp, lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy.  Là...
Đọc thêm
06 Thg 12
Bảng đối chiếu thẩm duyệt thiết kế PCCC

Bảng đối chiếu phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn

BẢNG ĐỐI CHIẾU THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Bảng đối chiếu phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn...
Đọc thêm
02 Thg 11
Bảng đối chiếu thẩm duyệt thiết kế PCCC

Bảng đối chiếu hệ thống chữa cháy tự động bằng nước – bọt

BẢNG ĐỐI CHIẾU THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Bảng đối chiếu hệ thống chữa cháy tự động bằng nước -...
Đọc thêm
02 Thg 11
Bảng đối chiếu thẩm duyệt thiết kế PCCC

Bảng đối chiếu hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà

BẢNG ĐỐI CHIẾU THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Bảng đối chiếu hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà  ...
Đọc thêm
02 Thg 11
Bảng đối chiếu thẩm duyệt thiết kế PCCC

Bảng đối chiếu hệ thống báo cháy tự động

BẢNG ĐỐI CHIẾU THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Bảng đối chiếu hệ thống báo cháy tự động   1.Tên công...
Đọc thêm
01 Thg 11
Bảng đối chiếu thẩm duyệt thiết kế PCCC

Bảng đối chiếu hệ thống thông gió và chống tụ khói

BẢNG ĐỐI CHIẾU THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Bảng đối chiếu hệ thống thông gió và chống tụ khói  ...
Đọc thêm
01 Thg 11
Bảng đối chiếu thẩm duyệt thiết kế PCCC

Bảng đối chiếu trường tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông

BẢNG ĐỐI CHIẾU THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Bảng đối chiếu trường tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông  ...
Đọc thêm
01 Thg 11

Bản tin đấu thầu ngày 29/09/2022 – GiaXD.com

Xin chào giaxd.com, Đến 8:00 ngày 29/09/2022, có 4 bản tin đấu thầu mới chứa các từ khoá "cháy, pccc, hút khói, chống sét" mà bạn...
Đọc thêm
29 Thg 09

Bản tin đấu thầu ngày 01/10/2022 – GiaXD.com

Xin chào giaxd.com, Đến 8:00 ngày 01/10/2022, có 4 bản tin đấu thầu mới chứa các từ khoá "cháy, pccc, hút khói, chống sét" mà bạn...
Đọc thêm
01 Thg 10
TOP