Công trình phải thẩm duyệt PCCC theo Nghị định số 50/2024

Công trình phải thẩm duyệt PCCC theo Nghị định số 50/2024

Danh mục công trình thuộc diện phải thẩm duyệt Theo quy định tại Phụ lục Va - Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm...
Đọc thêm
10 Thg 05
Nghị định số 50/2024/NĐ-CP - sửa đổi, bổ sung Nghị định 136

Nghị định số 50/2024/NĐ-CP – sửa đổi, bổ sung Nghị định 136

[caption id="attachment_4989" align="aligncenter" width="800"] Nghị định 50/2024/NĐCP sửa đổi nghị định 136[/caption]
Đọc thêm
10 Thg 05
TCVN 13456:2022 PHƯƠNG TIỆN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ CHỈ DẪN THOÁT NẠN

TCVN 13456:2022 PHƯƠNG TIỆN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ CHỈ DẪN THOÁT NẠN

TCVN 13456:2022 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ISO 30061:2007. TCVN 13456:2022 do Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,...
Đọc thêm
22 Thg 04
TCVN 5739:1993 THIẾT BỊ CHỮA CHÁY ĐẦU NỐI

TCVN 5739:1993 THIẾT BỊ CHỮA CHÁY ĐẦU NỐI

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5739:1993 THIẾT BỊ CHỮA CHÁY ĐẦU NỐI Fire – Fighting equipment – Coupling heads Lời nói đầu TCVN 5739:1993 được...
Đọc thêm
19 Thg 04
TCVN 5736:1993 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG - PITTÔNG NHÔM - YÊU CẦU KỸ THUẬT

TCVN 5736:1993 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG – PITTÔNG NHÔM – YÊU CẦU KỸ THUẬT

TCVN 5736:1993 thay thế cho các tiêu chuẩn TCVN 1703:1985; TCVN 1723:1985 và TCVN 1733:1985. TCVN 5736:1993 do Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất...
Đọc thêm
19 Thg 04
TCVN 5760:1993 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY - YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

TCVN 5760:1993 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

TCVN 5760 áp dụng để thiết kế, lắp đặt và sử dụng các hệ thống chữa cháy được trang bị cho các công trình (nhà...
Đọc thêm
20 Thg 04
TOP