tiêu chuẩn Pccc và quy chuẩn việt nam

Tiêu chuẩn PCCC và Quy chuẩn Việt Nam đối với hệ thống PCCC

TIÊU CHUẨN PCCC VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN   *MỚI* *MỚI* *MỚI* . QCVN 02:2020/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về...
Đọc thêm
11 Thg 02

Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng chữa cháy và Luật Phòng chữa cháy sửa đổi

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 79/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày...
Đọc thêm
11 Thg 02

Thông tư 01/2021/TT-BXD QCVN 01/2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng

QCVN 01:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG National technical regulation on construction planning MỤC LỤC 1  Quy định chung...
Đọc thêm
11 Thg 02

QCVN 12:2014/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

QCVN 12:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN CỦA NHÀ Ở VÀ NHÀ CÔNG CỘNG National Technical Regulation on Electrical Installations...
Đọc thêm
11 Thg 02

TCVN 9411:2012 Tiêu chuẩn liền kề – Nhà ở thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9411 : 2012 NHÀ Ở LIÊN KẾ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Row houses – Design standards Lời nói đầu...
Đọc thêm
11 Thg 02

QCVN 17: 2018/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

QCVN 17:2018/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI National technical regulations on the...
Đọc thêm
11 Thg 02

TCVN 9383:2012 THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỊU LỬA – CỬA ĐI VÀ CỬA CHẮN NGĂN CHÁY

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9383:2012 THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỊU LỬA – CỬA ĐI VÀ CỬA CHẮN NGĂN CHÁY Fire resistance test – Fire...
Đọc thêm
11 Thg 02

TCVN 12653-1:2019 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG CPVC – PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT

 TCVN 12653-1:2019 Xuất bản lần 1  DT trình HĐTĐ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – ỐNG VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG CPVC DÙNG TRONG HỆ THỐNG...
Đọc thêm
11 Thg 02

TCVN 12653-2:2019 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG CPVC DÙNG TRONG HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG – PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THỬ

TCVN 12653-2:2019 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG CPVC DÙNG TRONG HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THỬ Fire protection – CPVC...
Đọc thêm
11 Thg 02
TOP