NFPA 750 – Tiêu chuẩn về hệ thống chữa cháy phun sương 

Phiên bản 2019

Phiên bản NFPA 750 này, Tiêu chuẩn về Hệ thống Chữa cháy Phun sương, được lập bởi Ủy ban Kỹ thuật về Hệ thống Chữa cháy phun sương, và được Hội đồng Tiêu chuẩn ban hành vào ngày 4 tháng 5 năm 2018, có hiệu lực vào ngày 24 tháng 5 năm 2018 và thay thế tất cả các phiên bản trước đó.

Phiên bản NFPA 750 này đã được phê chuẩn là tiêu chuẩn quốc gia của Mỹ vào ngày 24 tháng 5 năm 2018.

 

Nguồn gốc và quá trình phát triển của NFPA 750

Năm 1993, đại diện của các cộng đồng nghiên cứu và kỹ thuật, các nhà sản xuất hệ thống phun sương, ngành bảo hiểm, cơ quan thực thi và người dùng công nghiệp đã gặp mặt và thành lập Ủy ban kỹ thuật NFPA về Hệ thống chữa cháy phun sương. Ủy ban bắt đầu tiến hành phát triển một tài liệu NFPA mới với mục đích bắt đầu chuẩn hóa công nghệ phun sương và đưa ra quy trình thiết kế và lắp đặt đáng tin cậy các hệ thống này.

Hệ thống phun sương được giới thiệu vào những năm 1940 và được sử dụng cho các ứng dụng cụ thể như phà chở khách. Mối quan tâm về hệ thống phun sương được tái hiện một phần là do việc loại bỏ halon và tiềm năng của chúng như một hệ thống an toàn cháy nổ cho các không gian nơi lượng nước có thể được lưu trữ hoặc có thể thải ra bị giới hạn. Ngoài ra, ứng dụng và hiệu quả của chúng đối với các khu dân cư, cơ sở lưu trữ chất lỏng dễ cháy và không gian thiết bị điện tiếp tục được nghiên cứu với các kết quả đáng khích lệ.

NFPA 750 chứa các yếu tố tương tự như các tiêu chuẩn về các loại hệ thống chữa cháy khác như vòi phun nước tự động, phun nước cố định, carbon dioxide và hệ thống chữa cháy khí FM-200, halon. Trong nhiều cách, phun sương có thể được coi là sự hòa trộn của các hệ thống đó. Nhìn chung, các hệ thống phun sương sử dụng nước làm phương tiện chữa cháy, ngăn chặn hoặc kiểm soát cháy theo cách phi truyền thống. Khi xây dựng tiêu chuẩn này, ủy ban đã giải quyết các thành phần và phần cứng hệ thống, các loại hệ thống, các yêu cầu cài đặt, mục tiêu thiết kế, phân loại nguy hiểm, tính toán, nguồn cung cấp nước, phương tiện truyền thông, kế hoạch, tài liệu, tiêu chí chấp nhận và cân nhắc bảo trì.

Phiên bản NFPA 750 năm 2000 thể hiện sự tiến bộ đáng kể trong công nghệ phun sương và cơ sở kiến thức liên quan đến ứng dụng của nó. Ấn bản đó bao gồm một định nghĩa mới về phun sương, viết lại vàmhnnnnnmmm sắp xếp lại toàn bộ Chương 5, Mục tiêu Thiết kế và Giao thức Kiểm tra Cháy. Ngoài ra, nhiều phần mới đã được bổ sung để giải quyết các cân nhắc về thiết kế và an toàn liên quan đến máy bơm phun sương chuyển nước tích cực. Hướng dẫn mới đã được đưa ra để đo các đặc tính phun sương nước, bao gồm cả phân phối thả rơi. Cuối cùng, hai phụ lục mới được thêm vào để giải quyết nhiều giao thức kiểm tra cháy hiện tại và được đề xuất và độ tin cậy của các hệ thống phun sương.

Phiên bản năm 2003 kết hợp các bản sửa đổi đã cập nhật, tiêu chuẩn tuân thủ Hướng dẫn sử dụng Tài liệu của Ủy ban kỹ thuật NFPA. Các thay đổi về phong cách bao gồm việc tái cơ cấu tài liệu, các ngoại lệ được viết lại theo yêu cầu và chuyển đổi sang tài liệu chỉ số chính. Phiên bản năm 2003 có các yêu cầu cập nhật về chất phụ gia, phương pháp cân đối, giám sát, phương pháp tính toán và kiểm tra và thử nghiệm hệ thống phun sương. Các yêu cầu mới được thêm vào để bảo vệ không gian máy móc trên các tàu kéo.

Phiên bản năm 2006 cập nhật các yêu cầu về móc treo, giá đỡ, nguồn cung cấp nước dự trữ, công suất bơm và các kết nối thử nghiệm thích hợp.

Phiên bản năm 2010 bao gồm tài liệu phụ lục mới cung cấp hướng dẫn về rào cản đối với xả vòi phun và một số sửa đổi biên tập.

Phiên bản NFPA 750 năm 2015 đề cập đến sự phát triển đáng kể trong kiến thức thiết kế hệ thống phun sương cho các khu vực cháy khác nhau được xác định. Đã bổ sung thêm hai chương để giải quyết các động lực của phân loại công suất trong thiết kế một hệ thống phun sương: Chương 5, Phân loại sử dụng, và Chương 10, Hệ thống bảo vệ khu vực cháy. Ngoài ra, các bộ phận kiểm tra, thử nghiệm và bảo trì hệ thống phun sương, ngoài các hệ thống được lắp đặt trong các hộ gia đình gồm một và hai thế hệ, đã được loại bỏ và bây giờ tham khảo NFPA 25, Tiêu chuẩn kiểm tra, thử nghiệm và bảo trì Hệ thống phòng cháy chữa cháy bằng nước.

 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY PHUN SƯƠNG

Phiên bản NFPA 750 năm 2019 gồm các bản cập nhật làm rõ các định nghĩa của hệ thống phun sương và hệ thống hai chất lỏng, các thiết bị có thể được sử dụng làm phương tiện tự động, gồm các thành phần có thể được sử dụng như là điều kiện làm sạch, và các yêu cầu đối với các thiết bị chỉ báo áp lực được sử dụng trên một hệ thống ống góp phổ biến. Các cập nhật thêm chỉ rõ rằng một hệ thống được liệt kê yêu cầu rằng bất kỳ thành phần hoặc hệ thống hỗn hợp nào phải được được kiểm tra cùng nhau và mở rộng các yêu cầu để bao gồm các cấu hình được phép trong các giải pháp được liệt kê hiện tại. Các phần mới đã được thêm vào chỉ định thiết kế, thử nghiệm và lắp đặt các hệ thống phun sương phản ứng trước. Một phần khác đã được thêm vào để ngăn chặn các mảnh vỡ và chất gây ô nhiễm xâm nhập vào hệ thống phun sương bằng cách yêu cầu thiết bị lọc hoặc bộ lọc sau khi kết nối bộ phận cứu hỏa (FDC). Nó cũng làm rõ vị trí của FDC trên một hệ thống phun sương áp suất thấp.

Thông qua các tiêu chuẩn, các điều khoản bình chứa áp lựcbình chứa chịu áp lực đã được thay thế bằng bình áp suất  mới được xác định, và cụm từ thiết bị an toàn giải phóng áp lực dư thừa đã được thay thế bằng thiết bị giảm áp. Những thay đổi này được thực hiện để duy trì sự nhất quán với các quy tắc thực hành và thuật ngữ của ngành. Phiên bản này cũng kết hợp các bản sửa đổi cập nhật tài liệu, trích xuất và định dạng được tham chiếu để tuân thủ Hướng dẫn sử dụng cho các tài liệu của Ủy ban kỹ thuật NFPA.

(Liên hệ với chúng tôi để nhận được phiên bản đầy đủ của Tiêu chuẩn NFPA 750)

Thiết kế hệ thống chữa cháy phun sương theo NFPA 750

Thiết kế hệ thống chữa cháy phun sương theo NFPA 750