Phụ lục VIII

QUY CÁCH CỜ HIỆU, BIỂN BÁO VÀ BĂNG SỬ DỤNG TRONG CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày …/…/….. của Chính phủ)

 

  1. Cờ ưu tiên cho xe chữa cháy

Cờ hình tam giác cân có kích thước chiều rộng 270mm, chiều cao 370mm, cờ có nền màu xanh lục, viền màu vàng, ở giữa cờ in hoặc thêu hình mũi tên màu vàng dài 235 mm, đuôi mũi tên dài 50 mm, rộng 30 mm, bản mũi tên rộng 5 mm, đầu mũi tên cách đường may nẹp luồn cán cờ 20 mm, giữa thân mũi tên có in hoặc thêu dòng chữ “CHỮA CHÁY” màu vàng, chữ cao 30 mm, kiểu chữ Times New Roman in hoa. Cán cờ cao 500 mm, đường kính cán cờ 15 mm.

co uu tien cho xe chua chay

  1. Dải băng phân định ranh giới khu vực chữa cháy

Băng bằng vải nilon có nền màu vàng có chiều rộng 80mm, chiều dài từ 50m đến 100m. Dọc chiều dài của băng có các đoạn 2 dòng chữ song ngữ màu đen in liên tiếp, dòng 1 là chữ tiếng Việt “KHU VỰC CHỮA CHÁY”, dòng 2 là chữ tiếng Anh “FIRE AREA”, chữ cao 20mm, kiểu chữ Times New Roman in hoa.

dai bang khu vuc chua chay

  1. Cờ hiệu của Ban chỉ huy chữa cháy

Cờ bằng vải hình tam giác cân có kích thước chiều rộng 300mm, chiều cao 400mm, cờ có nền màu đỏ, viền màu vàng, trên cờ in hoặc thêu chữ “BAN CHỈ HUY CHỮA CHÁY” màu vàng, chữ cao 40 mm, kiểu chữ Times New Roman in hoa. Đỉnh cờ có nẹp luồn cán cờ để treo, kích thước 20 mm.

co hieu ban chi huy chua chay

  1. Băng chỉ huy chữa cháy

Băng chỉ huy chữa cháy (để đeo trên cánh tay) bằng vải có nền màu đỏ, viền màu vàng, chiều rộng 100 mm và có chu vi từ 350 – 450 mm. Trên băng có dòng chữ “CHỈ HUY CHỮA CHÁY” màu vàng, chữ cao 40 mm, kiểu chữ Times New Roman in hoa.

bang chi huy chua chay

  1. Biển báo khu vực chữa cháy

Biển bằng nhựa dạng gấp gọn màu vàng, trên hai mặt của biển có các dòng chữ tiếng Việt và tiếng Anh phản quang màu xám bạc: “KHU VỰC CHỮA CHÁY” “KHÔNG NHIỆM VỤ CẤM VÀO”, “FIRE AREA” “NO ENTRY”, chữ cao 30 mm, kiểu chữ Times New Roman in hoa./.

khu vuc chua chay