Bảng đối chiếu hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà

02.11.2022 Văn bản hướng dẫn admin

BẢNG ĐỐI CHIẾU THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Bảng đối chiếu hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà

 

1. Tên công trình: Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà

2. Địa điểm xây dựng:

3. Chủ đầu tư:

4. Cơ quan thiết kế:

5. Cán bộ thẩm duyệt:

6. Các quy phạm pháp luật và Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng để đối chiếu thẩm duyệt:

QCVN 06:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;

– QCVN 02:2020/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy;

– QCVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

– TCVN 2622:1995 Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình;

– TCVN 3890:2009 Phương tiện PCCC cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng;

– TCVN 3890:2009: Phương tiện PCCC cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng

 

7. Nội dung kiểm tra đối chiếu theo tiêu chuẩn quy định:

TTNội dung

đối chiếu

Nội dung thiết kếBản vẽNội dung quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuậtKhoản, điều, tiêu chuẩn, quy chuẩnKết luận
1Đối tượng trang bịHệ thống họng nước chữa cháy trang bị cho nhà và công trình sau:

a) Nhà sản xuất có diện tích từ 500m2 trở lên hoặc có khối tích từ 2500 m3 trở lên;

b) Kho tàng có diện tích từ 500m2 trở lên hoặc có khối tích từ 2500 m3 trở lên;

c) Trong nhà ở gia đình từ 7 tầng trở lên; nhà ở tập thể, khách sạn, chung cư, cửa hàng ăn uống từ 5 tầng trở lên;

d) Các cơ quan hành chính cao từ 6 tầng trở lên; trường học, bệnh viện cao từ 3 tầng trở lên;

đ) Nhà ga, các loại công trình công cộng khác, nhà phụ trợ của công trình công nghiệp khi khối tích ngôi nhà từ 5000 m3 trở lên;

e) Nhà hát, rạp chiếu phim, hội trường, câu lạc bộ từ 300 chỗ ngồi trở lên;

f)  Chợ trung tâm thương mại kiên cố và bán kiên cố.

 

Những trường hợp sau đây không bắt buộc lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà và công trình:

a) Nhà sản xuất có bậc chịu lửa I, II và có thiết bị bên trong làm bằng vật liệu không cháy mà trong đó gia công, vận chuyển, bảo quản thành phẩm, bán thành phẩm là vật liệu không cháy;

b) Trong các nhà sản xuất hạng D, E có bậc chịu lửa III, IV, V mà có khối tích dưới 1000 m3;

c) Trong nhà tắm, nhà giặt công cộng;

d) Trong nhà kho làm bằng vật liệu không cháy và chứa hàng hoá không cháy;

đ) Trong trạm bơm, trạm lọc nước sạch của hệ thống thoát nước bẩn.

e) Trong các nhà sản xuất và nhà phụ trợ của công trình công nghiệp không có đường ống cấp nước sinh hoạt hay sản xuất và việc cấp nước chữa cháy bên ngoài lấy từ sông, hồ, ao, hay bể nước dự trữ chữa cháy.

 

Không trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà và công trình đối với nhà hoặc công trình có sử dụng hoặc bảo quản các chất mà khi tiếp xúc với nước có thể sinh ra cháy, nổ hoặc ngọn lửa lan truyền rộng

Điều 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 TCVN 3890:2009
2Số tia phun chữa cháy và lưu lượng nước tối thiểu
 Công trình dân dụngBảng 11 – Số tia phun chữa cháy và lưu lượng nước tối thiểu đối với hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà

 

Nhà ở và công trình công cộngSố tia phun chữa cháy trên 1 tầng nhàLưu lượng tối thiểu cho chữa cháy trong nhà, l/s, đối với một tia phun
(1)(2)(3)
1- Nhà ở, nhà chung cư
≥ 5 và ≤ 16 tầng, khi hành lang chung dài ≤ 10 m12,5
≥ 5 và ≤ 16 tầng, khi hành lang chung dài > 10 m22,5
> 16 và ≤ 25 tầng, khi hành lang chung dài ≤ 10 m22,5
> 16 và ≤ 25 tầng, khi hành lang chung dài > 10 m32,5
2- Nhà hành chính
≥ 6 và ≤ 10 tầng và khối tích ≤ 25 000 m312,5
≥ 6 và ≤ 10 tầng và khối tích > 25 000 m22,5
> 10 tầng và khối tích ≤ 25 000 m322,5
32,5
3- Phòng câu lạc bộ có sân khấu, nhà hát, rạp chiếu phim, phòng có trang bị thiết bị nghe nhìn (sinh hoạt, hội thảo…)
≤ 300 chỗ22,5
> 300 chỗ25,0
4- Kí túc xá và nhà công cộng (ngoại trừ mục 2)
≥  6  và ≤  10 tầng  và khối tích  <  5 000 m3  hoặc

< 10 tầng và khối tích ≥ 5 000 m3 và ≤ 25 000 m3

 

12,5
≤ 10 tầng và khối tích > 25 000 m322,5
> 10 tầng và khối tích ≤ 25 000 m322,5
> 10 tầng và khối tích > 25 000 m332,5
5- Nhà hành chính – phụ trợ của công trình công nghiệp có khối tích:
≥ 5 000 và ≤ 25 000 m312,5
> 25 000 m322,5
Bảng 11 QCVN 06:2021/BXD
 Nhà sản xuất và nhà khoBảng 12 – Số tia phun chữa cháy và lưu lượng nước tối thiểu cho chữa cháy trong nhà đối với nhà sản xuất và nhà kho

 

Bậc chịu lửa của nhàHạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhàSố tia phun chữa cháy và lưu lượng nước tối thiểu, l/s, đối với 01 tia phun, cho chữa cháy trong nhà đối với nhà sản xuất và nhà kho chiều cao đến 50 m và theo khối tích, 1 000 m3
≤ 0,5 và

≤ 5

> 5 và

≤ 50

> 50 và

≤ 200

> 200 và

≤ 400

> 400 và

≤ 800

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
I, IIA, B, C2 x 2,52 x 52 x 53 x 54 x 5
IIIC2 x 2,52 x 52 x 51)1)
IIID, E2)2 x 2,52 x 2,51)1)
IV, VC2 x 2,52 x 51)1)1)
IV, VD, E2)2 x 2,51)1)1)
1) Lưu lượng nước và số tia phun phải xây dựng theo luận chứng kỹ thuật đặc biệt. 

2) Không yêu cầu tia phun chữa cháy.

CHÚ THÍCH:  Đối với nhà có bậc chịu lửa và hạng nguy hiểm cháy không có trong Bảng 12  thì lưu lượng nước lấy theo luận chứng kỹ thuật đặc biệt.

Bảng 12 QCVN 06:2021/BXD
 Gara ô-tôSố lượng lăng phun chữa cháy và lưu lượng nước tối thiểu cho một tia phun chữa cháy bên trong các gara ô-tô dạng kín phải đảm bảo như sau:

– Khi thể tích khoang cháy từ 500 đến 5.000 m3: 2 lăng phun và 2,5 l/s cho một tia phun;

– Khi thể tích khoang cháy lớn hơn 5.000 m3: 2 lăng phun và 5 l/s cho một tia phun.

Cho phép không đặt đường ống cấp nước chữa cháy bên trong đối với các gara ô-tô một và hai tầng dạng ngăn có lối ra ngoài trời trực tiếp từ từng ngăn.

Điều 2.3.2.1 QCVN 13:2018/BXD
 Nhà cao trên 100 mLưu lượng nước chữa cháy trong nhà cho từng khoang cháy phải đủ cho 4 tia phun chữa cháy, lưu lượng nước mỗi tia phun không nhỏ hơn 2,5 l/s.

Trong các khoang cháy có các gian phòng công cộng, cho phép bố  trí các họng

nước chữa cháy có lưu lượng không nhỏ hơn 2,5  l/s, với điều kiện phải có các ống đứng đảm bảo cung cấp cho các họng nước đạt lưu lượng 5 l/s.

Điều A.2.27.2, A.2.27.3 QCVN 06:2021/BXD
3Số tia phun đến một điểm

Số tia phun chữa cháy cho mỗi điểm cháy lấy là 02 tia đối với các công trình có yêu cầu số tia phun lớn hơn 02.

 

Điều 5.2.4 QCVN 06:2021/BXD
4Chiều cao tia nước đặcÁp suất tự do của họng nước chữa cháy phải bảo đảm cho chiều cao của tia nước đặc cần thiết để chữa cháy vào mọi thời điểm trong ngày đối với khu vực cao nhất và xa nhất. Chiều cao tối thiểu và bán kính hoạt động của tia nước đặc chữa cháy phải bằng chiều cao của khu vực, tính từ sàn đến điểm cao nhất của xà (trần), nhưng không nhỏ hơn các giá trị sau:

–  Đối với nhà ở, nhà công cộng, nhà sản xuất và nhà phụ trợ của công trình công nghiệp có chiều cao đến 50 m không nhỏ hơn 6 m.

–  Đối với nhà ở cao trên 50 m không nhỏ hơn 8 m.

–  Đối với nhà công cộng, nhà sản xuất và  nhà  phụ trợ của công trình công nghiệp cao trên 50 m không nhỏ hơn 16 m.

CHÚ THÍCH 1: Áp suất của họng nước chữa cháy phải được tính toán tổn thất của cuộn vòi chữa cháy dài 10, 15 và  20 m.

CHÚ THÍCH 2: Để nhận tia nước đặc lưu lượng đến 4 l/s thì sử dụng họng nước chữa cháy DN 50, đối với lưu lượng lớn hơn phải sử dụng họng DN 65. Khi luận chứng kinh tế – kỹ  thuật cho phép thì được dùng họng nước chữa cháy DN 50 cho lưu lượng trên 4 l/s.

Điều 5.2.7 QCVN 06:2021/BXD
5Đường ống đứng và họng nước

Việc xác định vị trí và số lượng đường ống đứng và họng nước chữa cháy trong nhà phải  đảm bảo quy định sau:

−    Cho phép lắp đặt họng kép trên các ống đứng trong nhà sản xuất và nhà công cộng khi số lượng tia nước tính toán không nhỏ hơn 03, còn trong nhà ở không nhỏ hơn 02.

−    Trong nhà ở với chiều dài hành lang đến 10 m khi số tia nước bằng 02 cho mỗi điểm thì cho phép phun 02 tia từ một ống đứng.

−    Trong nhà ở với chiều dài hành lang lớn hơn 10 m, cũng như nhà sản xuất và nhà công cộng có từ 02 tia nước tính toán trở lên cho mỗi điểm thì phải bố trí 02 tia phun từ 02 tủ chữa cháy cạnh nhau (02 họng nước khác nhau).

Phải lắp đặt họng nước chữa cháy trong các tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng hầm kỹ thuật nếu trong đó có vật liệu và kết cấu làm từ vật liệu cháy được.

Số tia nước từ mỗi tủ không được lớn hơn 2.

Điều 5.2.11 QCVN 06:2021/BXD
Nối vòng đường ốngKhi trong nhà bố trí trên 12 họng nước chữa cháy hoặc có trang bị hệ thống chữa cháy tự động thì hệ thống cấp nước chữa cháy bên trong nhà, dù thiết kế riêng hay kết hợp cũng phải thiết kế ít nhất hai ống cấp nước và phải thực hiện nối thành mạng vòng.Điều 5.2.18 QCVN 06:2021/BXD
Chiều cao lắp đặt họng

– Các họng nước chữa cháy được lắp đặt sao cho miệng họng nằm ở độ cao 1,20 m ± 0,15 m so với mặt sàn và đặt trong các tủ chữa cháy có lỗ thông gió, được dán niêm phong.

– Đối với họng nước chữa cháy kép, cho phép lắp đặt 01 họng nằm trên 01 họng nằm dưới, khi đó họng nằm dưới phải lắp có chiều cao không nhỏ hơn 1,0 m tính từ mặt sàn.

Điều 5.2.12 QCVN 06:2021/BXD
Vị trí bố trí họng nướcHọng nước chữa cháy bên trong nhà phải được lắp đặt tại các lối vào phía trong hành lang (ở nơi không có nguy cơ nước bị đóng băng) của các buồng thang (trừ các buồng thang không nhiễm khói), tại các sảnh, hành lang, lối đi và những chỗ dễ tiếp cận khác, khi đó việc bố trí phải đảm bảo không gây cản trở các hoạt động thoát nạn.Điều 5.2.14 QCVN 06:2021/BXD
Họng tiếp nước vàoĐối với nhà cao từ 17 tầng trở lên, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà của mỗi vùng phải có họng chờ, có đầu nối với kích cỡ phù hợp để kết nối với phương tiện chữa cháy di động. Các họng này phải được lắp đặt van một chiều và niêm phong mở.Điều 5.2.13 QCVN 06:2021/BXD
6Lượng nước dự trữ chữa cháy

Trong trường hợp lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy riêng biệt với các hệ thống chữa cháy tự động, thì thể tích của bể chứa nước dự trữ phải bảo đảm lượng nước dùng trong 01 giờ, cho một họng nước chữa cháy và các nhu cầu dùng nước khác.

Khi lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trên các hệ thống chữa cháy tự động thì thời gian làm việc của họng nước lấy bằng thời gian làm việc của hệ thống chữa cháy tự động.

Điều 5.2.9

QCVN 06:2021/BXD

 

……(3)……

(Chữ ký và họ tên)

……(4)……

(Chữ ký và họ tên)

 

Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp;(2) Tên đơn vị thực hiện thẩm duyệt; (3) Họ tên và chữ ký của cán bộ thực hiện; (4) Ghi quyền hạn, chức vụ của người lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thẩm duyệt, nếu người ký văn bản là cấp phó của người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản;

 

Bảng đối chiếu thẩm duyệt thiết kế về hệ thống phòng cháy chữa cháy

Cập nhật bài viết nổi bật

DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THUỘC DIỆN KIỂM ĐỊNH

Phụ lục VII DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THUỘC DIỆN KIỂM ĐỊNH (Ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày...
Đọc thêm
11 Thg 02

BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Phụ lục IX BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (Ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020...
Đọc thêm
11 Thg 02

THÔNG TƯ SỐ 147/2020/TT-BCA QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE, DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG

BỘ CÔNG AN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 147/2020/TT-BCA Hà Nội,...
Đọc thêm
11 Thg 02
TOP