Phòng cháy trong các quá trình công nghệ sản xuất là việc sử dụng các biện pháp tổ chức và các giải pháp kỹ thuật nhằm phòng ngừa, hạn chế hoặc loại trừ những yếu tố, điều kiện, nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ ở các máy móc, thiết bị và trong khu vực sản xuất, trường  hợp xảy ra cháy, nổ thì đảm bảo an toàn cho người và các máy móc thiết bị, hạn chế đến mức thấp nhất quy mô và sự phát triển của đám cháy, đồng thời tạo điều kiện chữa cháy kịp thời và có hiệu quả .

      Từ khái niệm trên chúng ta thấy rằng, phòng cháy trong các quá trình công nghệ sản xuất có 4 nội dung chính sau:

Sử dụng các biện pháp tổ chức và các giải pháp kỹ thuật phòng ngừa nhằm ngăn chặn không xảy ra cháy, nổ

các biện pháp phòng cháy trong các quá trình công nghệ sản xuất

Các biện pháp phòng cháy trong các quá trình công nghệ sản xuất

Các biện pháp phòng cháy trong các quá trình công nghệ sản xuất tổ chức bao gồm:

       + Xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, nội dung an toàn về phòng cháy , chữa cháy.

       + Tổ chức lực lượng lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở của các phân xưởng sản xuất.

       + Tuyên truyền vận động cán bộ công nhân viên phòng cháy, chữa cháy.

       + Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy

Các giải pháp kỹ thuật phòng cháy trong các quá trình công nghệ sản xuất đó là

       Các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho các ngôi nhà, công trình, các cơ sở sản xuất. Đặc biệt trong các quá trình công nghệ sản xuất phải chọn các sơ đồ dây chuyền công nghệ  ít hoặc không nguy hiểm cháy, nổ, thay thế các chất nguy hiểm cháy bằng các chất không cháy hoặc ít nguy hiểm cháy  hơn, bố trí thích hợp các thiết bị công nghệ, sử dụng các thiết bị tự động điều chỉnh áp suất, nhiệt độ…

      Các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình vận hành, bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị

Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị máy móc, tài sản trong điều kiện cháy

      Vấn đề này phải được giải quyết ngay từ khi thiết kế nhà sản xuất và các dây chuyền công nghệ sản xuất. Cơ quan phòng cháy, chữa cháy phải thẩm duyệt về thiết kế và thiết bị an toàn phòng cháy, chữa cháy nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy giữa các thiết bị, máy móc, các nhà sản xuất, giữa nhà sản xuất với các khu vực, công trình lân cận. Ngoài ra phải đảm bảo phòng chống cháy lan, đảm bảo lối thoát nạn an toàn về điện, chống sét, thông gió, hút bụi, chống tụ khói cho nhà và công trình…

Hạn chế đến mức thấp nhất quy mô và sự phát triển của đám cháy

     Đây là một nội dung rất quan trọng của công tác phòng cháy quá trình công nghệ sản xuất. Bởi nếu để cháy lan thì thiệt hại do cháy gây ra ở các cơ sở sản xuất hết sức lớn. Muốn ngăn chặn không để cháy lan cần tiến hành một số biện pháp:

    + Hạn chế diện tích mặt bằng sản xuất. Vấn đề này đã được tiêu chuẩn hóa, dựa vào hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của các gian phòng và ngôi nhà trong cơ sở sản xuất mà xác định diện tích sàn tối đa cho phép của các nhà sản xuất và phân khoang cháy .

     + Hạn chế số lượng chất cháy cùng một thời gian tồn tại trên bề mặt diện tích sản xuất.

     + Thiết kế các bộ phận ngăn cháy ( tường ngăn cháy, khoang ngăn cháy, màn ngăn cháy, van ngăn lửa…)

     + Xả sự cố chất lỏng, chất khí sơ tán chất rắn khi có cháy xảy ra

Tạo điều kiện chữa cháy kịp thời và có hiệu quả

     Khi tiến hành công tác phòng cháy ở các các quá trình công nghệ sản xuất phải tạo điều kiện cho việc chữa cháy kịp thời và hiệu quả, đây là một nội dung của công tác phòng cháy trong quá trình công nghệ sản xuất nhưng cũng là phương châm của công tác phòng cháy, chữa cháy. Muốn thực hiện tốt nội dung này phải sử dụng tổng hợp các biện pháp.

Những biện pháp này phải được tiến hành ngay từ khi thẩm duyệt thiết kế quá trình công nghệ sản xuất. Chẳng hạn việc bố trí dây chuyền công nghệ, thiết bị, đường ống sao cho hợp lí, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chữa cháy khi có cháy xảy ra. Hay việc giải thoát chất cháy khi sự cố, các điều kiện phục vụ chữa cháy như: nguồn nước chữa cháy, đường cho xe chữa cháy hoạt động. Ngoài ra các cơ sở sản xuất tùy theo quy mô và tính chất cần được trang bị hệ thống báo cháy chữa cháy tự động, các thiết bị thông tin liên lạc…