Là hình thức tuyên truyền cổ động PCCC kết hợp giữa âm thanh và hình ảnh có nội dung về phòng cháy và chữa cháy, có tác động đến thị giác và thính giác để đối tượng vừa có thể nghe được và nhìn thấy được.

Phim ảnh, truyền hình về tuyên truyền cổ động PCCC

Nói về mức độ hẩp dẫn công chúng thì phim ảnh là một yếu tổ chiếm vị trí hàng đầu trong cảc hình thức tuyên truyền cổ động PCCC trực quan.

Phim ảnh có tác động trực tiếp vào các giác quan con người bằng cả hình ảnh, âm thanh nên thường tác động nhanh đến tâm lý tình cảm con người. Ngày nay, với phương tiện truyền hình và internet, con người có thể mỡ rộng được không gian và rút ngắn về thời gian.

Phim ảnh, phim đèn chiếu là một loại hình ảnh liên kết theo một chủ đề, đề tài, tư tưởng nhằm giới thiệu trước đối tượng công chúng rộng rãi. Nó khác với các hình thức tuyên truyền cổ động PCCC trực quan khác là tài liệu trực quan của nó không đưa ra trưng bày trong không gian mà chi trưng bày nó trên màn ảnh cùng một lúc cho cử tọa khá đông. Và việc tri giác đó thì mang tính chất định hướng thoải mái, tùy ý.

tuyen truyen 3 - pccc.vn

Tuyên truyền cổ động PCCC toàn dân bằng phim ảnh, truyền hình

Hiện nay, phim ảnh, truyền hình, phim đèn chiếu là một hình thức tuyên truyền cổ động PCCC trực quan rất có hiệu quả. Xét về tính hướng đích tác động, khả năng bao quát, đồng thời quảng đại quần chúng, khả năng tổ chức và kích thích sự chú ỷ… thì không một hình thức tuyên truyền cổ động PCCC trực quan nào có thể so sánh được với phim ảnh, phim đèn chiếu và truyền hình. Sở dĩ như vậy là vì 5 lý do chủ yếu sau đây:

  • Việc tri giác tài liệu cùa hình thức này là một quá trình tổ chức.
  • Tính tập thể của tri giác ở đây làm cho nhứng phản ứng cảm xúc đổi với nội dung nhạy hơn và dễ sinh ra những tác động tập thể.
  • Tính liên tục của sự trình bày tạo ra tính liên tục của việc tri giác.
  • Việc chiếu khuôn hình tài liệu cho phép sử dụng nhiều kế hoạch tạo hình khác nhau. Do đó, nó nêu bật, nhấn mạnh, làm chú ý đến những yếu tố cần thiết.
  • Cho phép chỉ tập trung vào màn ảnh, cách ly mọi hoàn cảnh kích thích khác.

Hình thức này có vai trò rất quan trọng nên lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cần phối hợp chặt chẽ với các Đài truyền hình ở trung ương và địa phương để xây dựng và phát các bộ phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình, phim khoa học, các bản tin thời sự, khoa học giáo dục, quảng cáo, chương trình văn nghệ, hội thao, hội diễn v.v… về chuyên đê phòng cháy và chữa cháy.

Triển lãm chuyên đề phòng cháy và chữa cháy có người giới thiệu

Triển lãm giới thiệu về lịch sử phát triển công việc phòng cháy và chữa cháy; triển lãm giới thiệu các loại trang bị phương tiện chữa cháy hiện đại mới; Giới thiệu cách tổ chức dập cháy và chữa cháy; triển lãm giới thiệu các loại trang bị phương tiện chữa cháy hiện đại mới; Giới thiệu cách tổ chức dập tắt đám cháy lớn mới xảy ra v.v…

Trong các gian trưng bày cần giới thiệu các thành tựu mới trong nước và quốc tế về khoa học kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy như: Các hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động; Các chất chữa cháy về lực lượng phòng cháy và chữa cháy; về những gương dũng cảm trong chữa cháy; Những phát minh sáng kiến về phòng cháy và chữa cháy trong sản xuất, xây dựng và cấp nước chữa cháy. Trong triển lãm có thể có phòng chiếu phim hoặc chiếu video về chủ đề phòng cháy và chữa cháy, Để triển lãm đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền cần có sự quảng cảo rộng rãi để mọi người biết đến thăm quan.

Giảng dạy trong trường học tuyên truyền cổ động PCCC

 

Giảng dạy trong trường học và tuyên truyền cổ động PCCC

Giảng dạy phòng cháy và chữa cháy ở các trường học từ tiểu học đến các trường trung học, cao đẳng, đại học chuyên nghiệp. Đây là hình thức rất cơ bản mang tính toàn diện, sâu sắc và có hiệu quả trước mất lần lâu dài trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy trong sản xuất, sinh hoạt, học tập. Vì vậy tại Điều 3. Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy quy định: Bộ Giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng nội dung, thời lượng kiến thức về PCCC để lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng cấp học, ngành học”… Nội dung, hình thức giảng dạy về tuyên truyền cổ động PCCC trong học phải phù hợp với từng lứa tuổi, cấp học.