y data-rsssl=1>
Một số khái niệm cơ bản về Tuyên truyền, cổ động Phòng cháy chữa cháy

Một số khái niệm cơ bản về Tuyên truyền, cổ động Phòng cháy chữa cháy

Khái niệm tuyên truyền phòng cháy chữa cháy Tuyên truyền theo tiếng La Tinh (Prapaganda) là truyền bá; truyền đạt một quan điểm nào đó....
Đọc thêm
11 Thg 02
Xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy

Xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy

Trong các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; thì tuyên truyền giáo dục phổ biến phát luật và kiến thức về phòng cháy và...
Đọc thêm
11 Thg 02
Các nội dung cơ bản trong tuyên truyền, cổ động phòng cháy chữa cháy

Các nội dung cơ bản trong tuyên truyền, cổ động phòng cháy chữa cháy

Một số yêu cầu về nội dung tuyên truyền, cổ động phòng cháy chữa cháy Nội dung tuyên truyền, cổ động toàn dân phòng cháy...
Đọc thêm
11 Thg 02
Hình thức tuyên truyền, cổ động phòng cháy chữa cháy

Hình thức tuyên truyền, cổ động phòng cháy chữa cháy

Hình thức tuyên truyền, cổ động phòng cháy chữa cháy bằng âm thanh Cổ động phòng cháy chữa cháy bằng âm thanh là hình thức...
Đọc thêm
11 Thg 02
Hình thức tuyên truyền, cổ động phòng cháy chữa cháy bằng hình ảnh

Hình thức tuyên truyền, cổ động phòng cháy chữa cháy bằng hình ảnh

Hình thức tuyên truyền, cổ động phòng cháy chữa cháy bằng hình ảnh là phương thức tác động trực tiếp chủ yếu là thị giác...
Đọc thêm
11 Thg 02
Hình thức tuyên truyền cổ động PCCC toàn dân

Hình thức tuyên truyền cổ động PCCC toàn dân

Là hình thức tuyên truyền cổ động PCCC kết hợp giữa âm thanh và hình ảnh có nội dung về phòng cháy và chữa cháy,...
Đọc thêm
11 Thg 02
Nhận thức chung về phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy

Nhận thức chung về phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy

Khái niệm phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy Phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy là hoạt động của đông đảo...
Đọc thêm
11 Thg 02
Nhận thức chung về phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy

Nhận thức chung về phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy

Khái niệm về phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy Phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy là hoạt động của đông...
Đọc thêm
11 Thg 02
Xây dựng lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy cơ sở

Xây dựng lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy cơ sở

Xây dựng cá nhân và các tổ chức quần chúng nòng cốt phòng cháy và chữa cháy ở cơ sở là một nội dung quan...
Đọc thêm
11 Thg 02
TOP