Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát PCCC và CNCH trong quản lý hệ thống cung cấp nước chữa cháy

Hệ thống cung cấp nước chữa cháy của thành phố và khu công nghiệp được lắp đặt chung với hệ thống cung cấp nước sinh hoạt. Các trụ nước chữa cháy, các điểm lấy nước chữa cháy được lắp đặt trên đường ống cấp nước ở những nơi xe chữa cháy có thể lấy được nước thuận tiện hơn: hai bên đường giao thông, nơi sinh hoạt công cộng…

Chính vì vậy, hệ thống cung cấp nước thành phố do đơn vị cấp nước chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo dưỡng, bảo vệ hệ thống cấp nước tập trung, và các họng, trụ nước chữa cháy được lắp đặt trên các tuyến ống do mình quản lý, các bể chứa nước, giếng khoan cấp nước chữa cháy tại các khu dân cư tập trung phục vụ công tác chữa cháy. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy chịu trách nhiệm quản lý sử dụng, tổ chức bảo vệ các trụ nước chữa cháy, kiểm tra, đề xuất sửa chữa, duy tu bảo dưỡng thay thế trụ nước chữa cháy theo Quyết định của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

cảnh sát pccc HCM

cảnh sát pccc HCM

Công an Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (Phòng Cảnh sát PCCC) hoặc Cảnh sát PCCC có trách nhiệm khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị, khu công nghiệp và phân phối với các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống cấp nước chữa cháy (đơn vị cấp nước, thoát nước, đơn vị quản lý hạ tầng) xây dựng phương án quản lý thoát nước sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy.

Cơ quan Cảnh sát PCCC địa phương có trách nhiệm phối hợp với đơn vị cấp nước trong việc dự kiến kế hoạch sử dụng nước cần thiết cho công các chữa cháy hàng năm và xác nhận số lượng nước đã sử dụng cho công tác chữa cháy từ hệ thống cấp nước đô thị và khu công nghiệp.

Cơ quan Cảnh sát PCCC và các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống cấp nước chữa cháy có trách nhiệm định kỳ kiểm tra chất lượng hệ thống cấp nước chữa cháy. Trường hợp phát hiện hệ thống cấp nước chữa cháy bị hư hỏng thì đơn vị quản lý, vận hành hệ thống cấp nước chữa cháy phải có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng trong thời gian sớm nhất.

Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH trong quản lý hệ thống cung cấp nước chữa cháy đô thị và các khu công nghiệp được thực hiện theo Luật PCCC, Nghị định 79/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/4/2009 của Bộ Xây dựng-Bộ Công an, Hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp

Trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong quản lý hệ thống cung cấp nước chữa cháy

Các cơ quan, tổ chức có chức năng quản lý hệ thống cung cấp nước bao gồm: Công ty cấp thoát nước thành phố, tỉnh, các công ty Một thành viên Nhà nước, Công ty TNHH cấp thoát nước… Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong quản lý hệ thống cung cấp nước trên địa bàn do cơ quan, tổ chức đó quản lý, đồng thời có trách nhiệm quản lý hệ thống cung cấp nước chữa cháy, đảm bảo cho hệ thống này luôn trong trạng thái hoạt động tốt, sẵn sàng phục vụ cho các nhiệm vụ chữa cháy;

Đơn vị thoát nước chịu trách nhiệm quản lý , duy tu, bảo vệ các điểm lấy nước chữa cháy tại các ao, hồ, sông, suối, kênh…được quy hoạch, xây dựng làm điểm lấy nước chữa cháy. Đơn vị quản lý hạ tầng chịu trách nhiệm quản lý hệ thống cung cấp nước chữa cháy tại các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chức năng theo dự án;

Chủ công trình, chủ cơ sở chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, tu dưỡng, bảo dưỡng và bảo vệ hệ thống cấp nước chữa cháy cục bộ tại các công trình cơ sở đó. Tổ chức và cá nhân chỉ được lấy nước từ hệ thống cấp nước chữa cháy phục vụ cho mục đích chữa cháy. Các bến, bãi lấy nước chữa cháy phải được sử dụng đúng mục đích cho công tác chữa cháy. Mọi tổ chức, cá nhân không được gây cản trở, dịch chuyển, hủy hoại các vật tư, thiết bị của hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị và khu công nghiệp. Không được lấy nước từ hệ thống cấp nước tập trung, họng, trụ nước chữa cháy, bệ dự trữ nước chữa cháy để sử dụng cho mục đích khác.

Chính quyền địa phương các cấp, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Cảnh sát PCCC thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với đơn vị cấp nước, thoát nước để quản lý hệ thống cung cấp nước chữa cháy, xây dựng phương án bảo vệ hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị. Ban quản lý khu công nghiệp, khu đô thị mới, khu chức năng theo dự án chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ hệ thống cấp nước chữa cháy trong khu vực quản lý của mình.

cảnh sát pccc Hà Nội

cảnh sát pccc Hà Nội

Các bài viết cùng chủ đề về Hệ thống cung cấp nước chữa cháy: