Đầu Phun Sprinkler hướng xuống

Đầu phun Protector cho hệ thống chữa cháy tự động 2022

  1. Giới thiệu đầu phun Protector [caption id="attachment_2982" align="aligncenter" width="779"] Các loại đầu phun Protector[/caption]     Đầu phun Protector là thiết bị quan...
Đọc thêm
25 Thg 10
máy bơm cấp nước chữa cháy

Tài liệu quản lý hệ thống cung cấp nước phòng cháy chữa cháy

Các văn bản hướng dẫn việc quản lý hệ thống cung cấp nước phòng cháy chữa cháy Các văn bản hướng dẫn việc quản lý hệ...
Đọc thêm
11 Thg 02
phuong-tien-chua-chay-cho-doi-chua-chay-co-so

Những vấn đề cơ bản về hệ thống cung cấp nước PCCC

Thủy lực ứng dụng trong phòng cháy chữa cháy (PCCC)   Các đại lượng vật lý và đơn vị đo sử dụng trong phương tiện...
Đọc thêm
11 Thg 02
cuộn vòi chữa cháy Tomoken

Hệ thống cung cấp nước chữa cháy ngoài nhà

Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp nước chữa cháy bên ngoài nhà và công trình Khái niệm...
Đọc thêm
11 Thg 02
Cung cấp nước chữa cháy trong và ngoài nhà

Hệ thống cung cấp nước chữa cháy bên trong nhà và công trình

Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp nước chữa cháy bên trong nhà và công trình Sơ đồ...
Đọc thêm
11 Thg 02
chữa cháy nhà cao tầng

Hệ thống cung cấp nước chữa cháy nhà cao tầng

Hiện nay trong các nhà cao tầng việc cung cấp nước sinh hoạt cho nhà cao tầng chủ yếu là sử dụng các phương pháp...
Đọc thêm
11 Thg 02
Thiết kế hệ thống chữa cháy cho nhà cao tầng

Thiết kế hệ thống cung cấp nước chữa cháy

Thiết kế hệ thống cung cấp nước chữa cháy được thực hiện bởi các cơ quan, tổ chức có chức năng và được phép của...
Đọc thêm
11 Thg 02
Máy bơm chữa cháy

 Các thông số làm việc của máy thủy lực

Khái niệm máy thủy lực Máy thủy lực là danh từ chung để chỉ các máy làm việc bằng cách trao đổi năng lượng với chất...
Đọc thêm
11 Thg 02
hệ thống cung cấp nước

Hệ thống cung cấp nước đô thị và công nghiệp

Sơ đồ hệ thống cung cấp nước đô thị Hệ thống cung cấp nước đô thị được vận hành như sau: Nước từ sông đi...
Đọc thêm
11 Thg 02
TOP