Đặc điểm nguy hiểm cháy của quá trình sơn nhúng, sơn tráng

Biện pháp sơn nhúng được sử dụng trong các dây chuyền công nghệ, các sản phẩm sau khi sơn được chuyền ngay sang quá trình sấy. Sản phẩm cần sơn được sự trợ giúp của thiết bị nâng đưa vào bể chứa sơn và ngâm trong đó. Nếu thể tích của bể chứa sơn vượt quá 0,5 m3, cần trang bị thêm buồng sấy đặc biệt có hệ thống thông gió thải khí.

Biện pháp phòng cháy của quá trình sơn nhúng, sơn tráng

Biện pháp phòng cháy của quá trình sơn nhúng, sơn tráng

      Biện pháp sơn tráng không khác nhiều so với sơn nhúng. Có thể sử dụng tráng bằng phun tia và tráng sơn sau đó giữ trong hơi của dung môi. Sản phẩm sẽ được tráng một lớp sơn rất dồi dào, sau đó chuyển sang công đoạn sấy khô trong buồng sấy. Lượng sơn dư sẽ chảy đi, chỉ còn lại một lớp sơn đều bám trên bề mặt vật liệu.

      Biện pháp sơn tráng có nhiều ưu điểm hơn so với các biện pháp khác ở chỗ: giảm đáng kể lưu lượng sơn; có khả năng sử dụng băng tải; tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tự động hoá, đặc biệt là tự động hoá hệ thống bảo vệ chống cháy; giảm lượng sơn trong hệ thống so với sơn nhúng; giảm diện tích có thể của đám cháy.

      Trong công nghiệp sản xuất và chế biến đồ gỗ sử dụng rất rộng rãi biện pháp sơn nhúng và sơn tráng. Bộ phận chính của thiết bị này là vòi rót sơn. Từ vòi này, dòng sơn chảy ra dưới dạng màng mỏng liên tục xuống bề mặt vật liệu trên băng chuyền đang chuyển động. Hơi sơn tạo thành trên bề mặt được quạt gió đẩy ra ngoài, vật liệu sơn xong được chuyển tiếp sang công đoạn sấy.

      Môi trường cháy trong quá trình sơn nhúng và sơn tráng có thể tạo thành trong các máy sơn, ống thông gió, bể chưa sơn và các phòng sản xuất. Lượng sơn dư sẽ chảy vào bình chứa, dung môi sơn sẽ bốc hơi từ bề mặt trong bể chứa trong quá trình sơn và ngay cả trong giai đoạn đưa sản phẩm vào sấy. Khi quạt thông gió ngừng hoạt động, hỗn hợp nguy hiểm cháy nổ có thể hình thành. Những nguồn nhiệt gây cháy đã được đề cập ở phần trên. Đối với biện pháp sơn này, khả năng lan truyền cháy sẽ cao hơn vì có một lượng sơn rất lớn trong các bể chứa, bể thu hồi, kênh thoát và ống dẫn.

 Các biện pháp phòng cháy quá trình sơn nhúng, sơn tráng:

      Để ngăn ngừa sự tạo thành môi trường nguy hiểm cháy, Biện pháp phòng cháy cần phải đảm bảo sự trao đổi khí đúng theo quy trình kỹ thuật, loại trừ được khả năng tạo thành nồng độ nguy hiểm nổ. Điều đó chỏ thực hiện được khi tốc độ chuyển động của không khí tại miệng hút đạt giá trị 1,0÷1,5 m/s.

      Trong hệ thống thông gió phải có hai hệ thống phụ, hệ thống phụ thứ nhất dùng để tạo cửa van không khí trong vị trí hở của buồng sơn, hệ thống thứ hai sử dụng để đảm bảo sự tuần hoàn không khí và duy trì nồng độ hơi dung môi bên trong buồng ở mức an toàn. Phần không khí tuần hoàn dư được thải ra môi trường bên ngoài. Cần phải có các biện pháp đề phòng như sau:

      – Có hệ thống khoá truyền tự động cho phép ngừng cấp sơn khi quạt gió không hoạt động.

      – Tự động kiểm tra và phát tín hiệu sự cố khi xuất hiện nồng độ nguy hiểm.

      – Tự động điều tiết nồng độ hơi dung môi trong buồng sơn.

      Để tránh hiện tượng bám bẩn sơn trên thành buồng sấy, sơn cần được phun từ dưới lên. Lượng sơn dư trong khay chứa phải nhanh chóng đưa vào bể thu hồi. Thường xuyên làm sạch bề mặt tường, máng, ống dẫn bằng các dung dịch đặc biệt.

      Cần bố trí tập trung các ống dẫn nếu như chúng được đặt ngoài phân xưởng. Trong sơ đồ bố trí tập trung thường có các thiết bị như bể chứa, thiết bị trộn, thiết bị đo vv…, trong quá trình làm việc bình thường bên trong chúng có thể tạo thành nồng nộ nguy hiểm nổ. Bởi vậy phải Biện pháp phòng cháy để kiểm tra chế độ làm việc của thiết bị.