Các chất chữa cháy – Tác dụng chữa cháy của nước

Các chất chữa cháy – Tác dụng chữa cháy của nước

Khái niệm và phân loại chất chữa cháy Khái niệm chất chữa cháy Chất chữa cháy được hiểu đó là các chất và vật liệu,...
Đọc thêm
11 Thg 02
Giới thiệu chất chữa cháy của bọt hòa không khí

Giới thiệu chất chữa cháy của bọt hòa không khí

KHÁI NIỆM CHẤT CHỮA CHÁY BỌT HÒA KHÔNG KHÍ Bọt hòa không khí là chất chữa cháy dạng bọt được tạo ra từ quá trình...
Đọc thêm
11 Thg 02

Các loại bột chữa cháy thường được sử dụng trong phòng cháy chữa cháy

Đa số mọi người đề khá chủ quan trong việc phòng cháy nổ. Nguyên nhân cháy nổ xuất phát từ hành động của chúng ta....
Đọc thêm
11 Thg 02
Phân loại các bình chữa cháy thường được dùng trong PCCC

Phân loại các bình chữa cháy thường được dùng trong PCCC

Có ngày càng nhiều các vụ hỏa hoạn xảy ra cũng do nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể do nguyên nhân khách quan là...
Đọc thêm
11 Thg 02
TOP