hệ thống chữa cháy khí

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ – TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

“HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ – TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG” TIÊU CHUẨN QUỐC GIA...
Đọc thêm
11 Thg 02
hệ thống chữa cháy bằng khí fm200

KHÍ CHỮA CHÁY HFC-227ea – TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

  KHÍ CHỮA CHÁY HFC-227ea (FM200) – TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7161-9 : 2009 ISO 14520-9...
Đọc thêm
11 Thg 02
Lực lượng pccc và cứu nạn, cứu hộ

KÍ HIỆU HÌNH VẼ DÙNG PHỔ BIẾN TRONG BẢN VẼ PHÒNG CHÁY

Kí hiệu dùng trên sơ đồ phòng cháy KÍ HIỆU HÌNH VẼ DÙNG PHỔ BIẾN TRONG BẢN VẼ PHÒNG CHÁY TCVN 5040 : 1990 ISO...
Đọc thêm
11 Thg 02
tcvn 7336 2 - pccc.vn

TCVN 7336:2020 – PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG BẰNG NƯỚC – YÊU CẦU THIẾT KẾ

  TCVN 7336:2020 Dự thảo ngày 10.6.2020  Nguồn: Cổng thông tin điện tử – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ khoa học...
Đọc thêm
11 Thg 02
images 2 - pccc.vn

TCVN 9411:2012 Tiêu chuẩn liền kề – Nhà ở thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9411 : 2012 NHÀ Ở LIÊN KẾ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Row houses – Design standards Lời nói đầu...
Đọc thêm
11 Thg 02

TCVN 9383:2012 THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỊU LỬA – CỬA ĐI VÀ CỬA CHẮN NGĂN CHÁY

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9383:2012 THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỊU LỬA – CỬA ĐI VÀ CỬA CHẮN NGĂN CHÁY Fire resistance test – Fire...
Đọc thêm
11 Thg 02
icon pc3 - pccc.vn

TCVN 12653-1:2019 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG CPVC – PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT

 TCVN 12653-1:2019 Xuất bản lần 1  DT trình HĐTĐ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – ỐNG VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG CPVC DÙNG TRONG HỆ THỐNG...
Đọc thêm
11 Thg 02

TCVN 12653-2:2019 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG CPVC DÙNG TRONG HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG – PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THỬ

TCVN 12653-2:2019 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG CPVC DÙNG TRONG HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THỬ Fire protection – CPVC...
Đọc thêm
11 Thg 02
TOP