TÍCH HỢP HỆ THỐNG BÁO CHÁY VỚI CÁC HỆ THỐNG KHÁC TRONG TÒA NHÀ

Mặc dù hiện nay có rất nhiều cuộc thảo luận về các hệ thống báo cháy tổng hợp, đây không phải là một khái niệm mới. Tôi đã lắp đặt hệ thống báo cháy lần đầu tiên vào năm 1984. Tuy nhiên, công nghệ tiên tiến ngày nay cho phép tích hợp nhiều các loại hệ thống khác hơn bao giờ hết.

Báo cháy có thể tích hợp với nhiều hệ thống khác, nhưng phổ biến nhất là tích hợp với hệ thống an ninh. Chúng cũng có thể được tích hợp với các hệ thống quản lý tòa nhà, hệ thống kiểm soát khói, các hệ thống thang máy, máy phát điện v.v…

KHÁI NIỆM VỀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Hầu hết các hệ thống báo động cháy là hệ thống đa chức năng. Chúng được sử dụng để giám sát hệ thống phun nước chữa cháy tự động, đóng cửa bộ phận điều khiển không khí, cửa hút khói, máng thu hồi cho các hệ thống kiểm soát khói. Trong các phòng  máy tính, máy chủ hay trung tâm dữ liệu, hệ thống báo cháy còn được thiết kế với các kênh độc lập có khả năng kiểm tra chéo để điều khiển hệ thống chữa cháy bằng khí tự động.

tích hợp báo cháy và chữa cháy

tích hợp báo cháy và chữa cháy

NFPA 72, trong đoạn 6.8.2.1, “Hệ thống báo cháy sẽ được phép là các hệ thống tích hợp kết hợp tất cả các chức năng phát hiện, thông báo, và phụ trợ trong một hệ thống, hoặc kết hợp các hệ thống con thành phần. Các thành phần hệ thống báo cháy sẽ được chia sẻ thiết bị kiểm soát hoặc có thể hoạt động như các hệ thống con độc lập, nhưng trong mọi trường hợp, chúng sẽ được sắp xếp để hoạt động như một hệ thống đơn lẻ. ”

Lần đầu tiên, trong NFPA 72 năm 2007, Bộ Cảnh báo Cháy Quốc gia, có thông tin mới về việc sử dụng các hệ thống báo cháy với các hệ thống thông báo. Các hệ thống này được sử dụng để thông báo cho mọi người về các trường hợp khẩn cấp tiềm ẩn khác, chẳng hạn như các cuộc tấn công khủng bố hoặc lốc xoáy. Các hệ thống như vậy chỉ có thể được sử dụng trong một tòa nhà hoặc có thể được sử dụng trong căn cứ quân sự, các trường đại học, cụm công nghiệp hoặc thậm chí cả các thành phố.

TÍCH HỢP VỚI HỆ THỐNG AN NINH

Một hệ thống báo động cháy và hệ thống an ninh kết hợp là một trong những ứng dụng phổ biến nhất cho một hệ thống báo cháy tích hợp. Những hệ thống này rất phổ biến trong nhà và các doanh nghiệp nhỏ. Trong trường hợp này, hệ thống phải tổng hợp hoạt động của cả hai hệ thống, và báo động cháy luôn luôn được ưu tiên cao nhất – ngay cả khi hệ thống khác hoạt động trước. Ngoại lệ duy nhất cho điều này là với các hệ thống thông báo thoát nạn khẩn cấp khi có thiên tai. Thông báo thoát nạn này có thể được ưu tiên cao hơn trong những tình huống nhất định.

MỞ RỘNG HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Hệ thống báo cháy cũng có thể kết nối với các thiết bị điều khiển khác, kể cả các mục đích không khẩn cấp. NFPA 72 cho phép sử dụng các loa báo cháy để sử dụng cho những mục đích không khẩn cấp trong những điều kiện nhất định. Một trong những ứng dụng phổ biến nhất là cho phép sử dụng hệ thống báo động báo cháy để sử dụng cho hệ thống âm thanh công cộng.

Loa báo cháy cũng có thể được sử dụng cho nhạc nền, với điều kiện là “loa và các thiết bị âm thanh liên quan được lắp đặt hoặc đặt với các biện pháp bảo vệ để ngăn ngừa sự mất kiểm soát các thành phần cần thiết cho hoạt động dự định để dành cho hỏa hoạn.”  Ngoài ra, dây loa phải vẫn được theo dõi để đảm bảo tính toàn vẹn trong khi hệ thống không khẩn cấp đang được sử dụng. Tất nhiên, bạn chỉ được phép sử dụng loa báo cháy cho các mục đích khác nếu được Cơ quan có thẩm quyền (AHJ) cho phép.

Khi kết nối một hệ thống báo cháy với các điều khiển khác, người cài đặt có thể kết nối chúng bằng cách sử dụng các module có địa chỉ hoặc cổng kết nối thông tin dữ liệu. NFPA 72 cho phép “các phương pháp khác được liệt kê” cũng như để cho phép các công nghệ trong tương lai. Tất cả các dây nối phải được theo dõi để đảm bảo tính toàn vẹn và được lắp đặt theo Tiêu chuẩn của từng quốc gia. Mỗi bộ điều khiển kết nối phải được giám sát riêng cho các tín hiệu cảnh báo, giám sát và báo hiệu sự cố. Ngoài ra, các hệ thống khác không thể can thiệp vào hoạt động của báo cháy, và bất kỳ lỗi nào trên hệ thống khác không ảnh hưởng đến hoạt động yêu cầu của hệ thống báo cháy, bao gồm cả việc theo dõi sự toàn vẹn của các mạch báo cháy.

TÍCH HỢP VỚI HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO

Với mối quan tâm an ninh cao hơn trong môi trường ngày nay, hệ thống báo cháy có thể được kết nối với hệ thống kiểm soát ra vào. Công nghệ mới hơn giờ đây cho phép các nhà sản xuất cung cấp các chức năng điều khiển truy cập qua các đường dây tín hiệu tương tự kết nối các thiết bị báo cháy bằng nguồn cung cấp tương tự.

TÍCH HỢP VỚI HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ

Trong thị trường cạnh tranh ngày nay, khách hàng muốn có một nhà thầu làm tất cả các hạng mục điện nhẹ hơn là có nhiều nhà thầu từng cá nhân thực hiện mỗi công việc. Điều này không chỉ tiết kiệm tiền mà còn làm cho hoạt động đáng tin cậy hơn của các hệ thống này. Một số Chủ đầu tư vẫn thích có một hệ thống báo cháy riêng hơn là phải cho tất cả trứng của bạn trong một giỏ, nhưng công nghệ đã tiến đến một mức độ cao hơn và đáng tin cậy hơn nên tư duy cũ đã dần thay đổi.

Bộ luật Điện Quốc gia của Mỹ (NEC) đặt ra yêu cầu cho tất cả các loại dây và cáp. Điều 760 được sử dụng cho dây dẫn báo động cháy và bao gồm các yêu cầu đối với các dây dẫn báo cháy khác có thể được cài đặt cùng với dây dẫn. Điều 725 được sử dụng cho nhiều mạch liên quan khác như dây an toàn và xây dựng hệ thống dây an toàn cháy. Điều 760 không cho phép các mạch cảnh báo cháy có giới hạn điện – bao gồm hầu hết các mạch báo cháy – được lắp đặt với nguồn điện và dây điện nhẹ hoặc dây dẫn không giới hạn. Bạn có thể cài đặt các mạch bảo mật với các mạch cảnh báo cháy miễn là dây an toàn đáp ứng các yêu cầu của hệ thống báo cháy. Bạn cũng có thể cài đặt các dây dẫn truyền thông với báo động cháy-hạn chế.

Khi cài đặt một hệ thống tích hợp, hãy ghi nhớ những gì phải được bao gồm trong tính toán nguồn dự phòng. NFPA 72 tuyên bố rằng bất kỳ thiết bị nào nhận nguồn điện từ bộ điều khiển trong khi hệ thống đang chạy bằng điện dự phòng phải được bao gồm trong tính toán pin. Điều này rất quan trọng để đảm bảo rằng hệ thống báo cháy sẽ hoạt động trong thời gian chờ mong muốn 24 giờ và thời gian báo động là 5 phút.

TESTING

Khi thử nghiệm các hệ thống tích hợp, bạn phải đảm bảo rằng mọi thứ hoạt động như dự định. Nếu nhiều loại hệ thống sử dụng một điều khiển thông thường, các thiết bị báo cháy sẽ phải được kiểm tra để đảm bảo báo cháy có mức độ ưu tiên cao nhất và chúng không can thiệp vào hoạt động báo cháy. NFPA 72, Chương 10 đề cập đến các yêu cầu kiểm tra và kiểm tra của các bộ phận báo cháy và các giao diện chức năng chống cháy, nhưng nó không có thẩm quyền đối với các thành phần không cháy.

Các hệ thống tích hợp cũng có nghĩa là người cài đặt và nhân viên dịch vụ phải có năng lực hơn bao giờ hết trên hệ thống báo cháy, và tất cả các hệ thống là một phần của hệ thống tích hợp. NFPA 72 đặt ra các hướng dẫn về trình độ cho các nhà thiết kế, người cài đặt và nhân viên dịch vụ. Việc đào tạo nhà máy về thiết bị này là cần thiết, cũng như có kiến ​​thức rộng hơn về các quy tắc liên quan. Người lắp đặt sẽ cần phải làm quen với nhiều hơn các tòa nhà và mã lửa. Thật không may, không phải tất cả các yêu cầu này đều được tìm thấy ở những nơi giống như các yêu cầu về báo cháy, vì vậy cần phải đào tạo thêm về các quy tắc này. NFPA bây giờ có hai tài liệu bảo mật mới cần được học ngoài việc xây dựng, báo cháy, báo cháy và mã cơ khí. NFPA 730 là Hướng dẫn Bảo vệ Tòa nhà và đề cập đến các đặc điểm xây dựng, bảo vệ và chiếm chỗ từ nhà ở đến các cụm công nghiệp lớn. NFPA 731 là tiêu chuẩn để lắp đặt hệ thống an ninh cơ sở điện tử và bao gồm các yêu cầu để cài đặt tất cả các loại hệ thống an ninh. Bản sao có sẵn tại www.nfpa.org.

Bất kể loại hệ thống bạn định cài đặt, hãy chắc chắn rằng bạn biết các yêu cầu mã cho hệ thống đó. Khi giao dịch với các hệ thống an toàn đời sống, điều quan trọng là làm cho các hệ thống này là đáng tin cậy nhất có thể.

Tham khảo thêm về hệ thống báo cháy thường dùng cho các chung cư