qcvn 2 - pccc.vn

QCVN 02:2020/BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 02:2020/BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON...
Đọc thêm
11 Thg 02
tt01 2021 2 - pccc.vn

Thông tư 01/2021/TT-BXD QCVN 01/2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng

QCVN 01:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG National technical regulation on construction planning MỤC LỤC 1  Quy định chung...
Đọc thêm
11 Thg 02
qcvn12 2014 2 - pccc.vn

QCVN 12:2014/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

QCVN 12:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN CỦA NHÀ Ở VÀ NHÀ CÔNG CỘNG National Technical Regulation on Electrical Installations...
Đọc thêm
11 Thg 02

QCVN 17: 2018/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

QCVN 17:2018/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI National technical regulations on the...
Đọc thêm
11 Thg 02
Hệ thống cung cấp nước chữa cháy trong công trình

QCVN 06:2022/BXD VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

QCVN 06:2022/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH National Technical Regulation on Fire safety of Buildings and...
Đọc thêm
22 Thg 01
TOP