Để phục vụ mục đích tham khảo, Công ty TNHH dịch vụ và công nghệ Hoàng Việt xin gửi tới các bạn bản dịch của Tiêu chuẩn NFPA 72 – 2019.  Đây là sự cố gắng của tác giả, nhưng do chưa có kinh nghiệm dịch thuật và kiến thức chuyên môn nên không tránh khỏi nhiều sai sót.  Kính mong các bạn góp ý để chúng tôi có thể chỉnh sửa, đem lại tài liệu tham khảo có chất lượng tốt hơn phục vụ cộng đồng.  Xin chân thành cảm ơn.

Bài số 1:

Chương 18 – Các thiết bị cảnh báo. (phần 1)

18.1 * Phạm vi áp dụng

18.1.1 Các yêu cầu của chương này sẽ được áp dụng khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về luật, quy tắc hoặc tiêu chuẩn; hoặc các phần khác của Quy tắc này.

18.1.2 Các yêu cầu của chương này  đề cập đến việc nhận tín hiệu thông báo chứ không phải nội dung thông báo của tín hiệu.

18.1.3 Hiệu suất, vị trí và cách lắp đặt các thiết bị thông báo được sử dụng để bắt đầu hoặc chỉ đạo việc sơ tán hoặc di dời người cư ngụ, hoặc để cung cấp thông tin cho người cư ngụ hoặc nhân viên, phải tuân theo chương này.

18.1.4 Hiệu suất, vị trí và cách lắp đặt các thiết bị báo tin, màn hình và máy in được sử dụng để hiển thị hoặc ghi lại thông tin cho người ở, nhân viên, nhân viên ứng cứu khẩn cấp hoặc nhân viên trạm giám sát sử dụng phải tuân theo chương này.

18.1.5 * Các yêu cầu của chương này sẽ áp dụng cho các khu vực, không gian hoặc các chức năng hệ thống mà cơ quan có thẩm quyền quản lý luật, quy tắc hoặc tiêu chuẩn yêu cầu; hoặc các phần khác của Quy tắc này yêu cầu tuân thủ chương này.

18.1.6 Các thiết bị thông báo phải được phép sử dụng trong các tòa nhà hoặc ngoài trời và nhắm mục tiêu đến tòa nhà, khu vực hoặc không gian chung, hoặc chỉ trong các phần cụ thể của tòa nhà, khu vực hoặc không gian được chỉ định trong các khu vực và tiểu khu cụ thể.

N 18.1.7 Các yêu cầu của Chương 10, 14, 23 và 24 phải áp dụng cho việc kết nối các thiết bị thông báo, cấu hình điều khiển, nguồn điện và việc sử dụng thông tin do các thiết bị thông báo cung cấp.

 

18.2 Mục đích

Thiết bị thông báo phải thúc giục để bắt đầu hành động khẩn cấp và cung cấp thông tin cho người dùng, nhân viên ứng cứu khẩn cấp và người cư ngụ.

18.3 Tổng quát

18.3.1 Kiểm định chất lượng. Tất cả các thiết bị thông báo được lắp đặt phù hợp với Chương 18 phải được kiểm định chất lượng theo đúng mục đích mà chúng được sử dụng.

18.3.2 Tem nhãn

18.3.2.1 Thiết bị thông báo phải có trên tem nhãn của chúng những chỉ dẫn cụ thể các yêu cầu về điện và hiệu suất âm thanh hoặc ánh sáng, hoặc cả hai, theo quy định của cơ quan quản lý về kiểm định chất lượng.

18.3.2.2 Thiết bị thông báo bằng âm thanh phải bao gồm trên tem nhãn của chúng các thông số kỹ thuật hoặc tham chiếu đến tài liệu lắp đặt (được cung cấp cùng với thiết bị) và bắt buộc các thông số đó phải phù hợp với điều 18.4.4 hoặc 18.4.5 trong chương này.

18.3.2.3 Thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng phải bao gồm trên tem nhãn của chúng các thông số kỹ thuật hoặc tham chiếu đến tài liệu lắp đặt (được cung cấp cùng với thiết bị) và bắt buộc các thông số đó phải phù hợp với điều18.5.3.1 hoặc Mục 18.6.

18.3.3 Lắp đặt

18.3.3.1 Các thiết bị được thiết kế để sử dụng trong các môi trường đặc biệt, chẳng hạn như ngoài trời thay vì trong nhà, nhiệt độ cao hoặc thấp, độ ẩm cao, điều kiện nhiều bụi bẩn và các vị trí nguy hiểm hoặc lộn xộn, phải được kiểm định chất lượng cho mục đích ứng dụng dự kiến đó.

Δ 18.3.3.2 * Các thiết bị thông báo được sử dụng để đưa ra các cảnh báo không phải là đám cháy không được có từ FIRE, hoặc bất kỳ biểu tượng lửa nào, dưới bất kỳ hình thức nào (tức là, có đóng dấu, in chìm, v.v.) trên thiết bị mà mọi người có thể nhìn thấy.

N 18.3.3.3 Thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng đa mục đích trong đó bao gồm cả thông báo cháy đám cháy chỉ được phép có dấu hiệu FIRE trên những phần tử nhìn thấy được dùng để phát tín hiệu báo cháy.

18.3.4 * Bảo vệ cơ học.

18.3.4.1 Các thiết bị có thể bị va chạm cơ học phải được bảo vệ thích hợp.

18.3.4.2 Nếu sử dụng các bộ phận bảo vệ, nắp đậy hoặc mặt kính thì chúng phải được kiểm định chất lượng cho mục đích sử dụng với thiết bị.

18.3.4.3 Ảnh hưởng của các bộ phận bảo vệ, nắp đậy hoặc mặt kính đối với hoạt động tại hiện trường của thiết bị phải phù hợp với các yêu cầu của cơ quan kiểm định chất lượng.

18.3.5 Treo thiết bị

18.3.5.1 Các thiết bị phải được treo bằng các phụ kiện riêng, độc lập với các phụ kiện giá đỡ của dây dẫn.

18.3.5.2 Thiết bị phải được treo theo hướng dẫn bằng văn bản của nhà sản xuất.

 

18.3.6 * Kết nối

Phải cung cấp các thiết bị đầu cuối, dây dẫn hoặc giao tiếp địa chỉ để giám sát tính toàn vẹn của các thiết bị thông báo.

Hộp tổ hợp CHUÔNG – ĐÈN – NÚT NHẤN báo cháy Firesmart FSBL-001

18.4 Các đặc tính về âm thanh.

18.4.1 Yêu cầu chung.

18.4.1.1 * Mức âm thanh xung quanh trung bình lớn hơn 105 dBA sẽ phải sử dụng cùng với thiết bị cảnh báo trực quan nhìn thấy được theo Mục 18.5 khi ứng dụng ở chế độ công cộng hoặc Mục 18.6 khi ứng dụng ở chế độ riêng tư.

18.4.1.2 * Tổng mức áp suất âm thanh được tạo ra bằng cách kết hợp mức áp suất âm thanh xung quanh với tất cả các thiết bị thông báo âm thanh đang hoạt động không được vượt quá 110 dBA ở khoảng cách nghe tối thiểu.

Δ 18.4.1.3 * Âm thanh từ các nguồn bình thường hoặc cố định, có thời lượng ít nhất là 60 giây, phải được đưa vào khi đo mức âm thanh xung quanh tối đa.

N 18.4.1.4 Âm thanh từ các nguồn tạm thời hoặc bất thường kéo dài dưới 60 giây không được đưa vào khi đo mức âm thanh xung quanh tối đa.

Δ 18.4.1.5 Âm thanh báo hiệu và tín hiệu sơ tán, bao gồm cả âm báo trước hoặc sau thông báo bằng lời thoại, phải đáp ứng các yêu cầu của 18.4.4 (Yêu cầu về âm thanh ở chế độ công cộng),

18.4.5 (Yêu cầu về âm thanh ở chế độ riêng tư), 18.4.6 (Yêu cầu về khu vực ngủ), hoặc 18.4.7 (Tín hiệu âm thanh dải hẹp vượt ngưỡng nhiễu âm), nếu có.  {Nguyên bản:  3.3.84 Effective Masked Threshold. The minimum sound level at which the tone signal is audible in ambient noise. (SIG-NAS)}

18.4.1.5.1 * Người thiết kế hệ thống thông báo âm thanh phải xác định các phòng và không gian sẽ có thông báo âm thanh và những nơi không cung cấp thông báo âm thanh.

Δ 18.4.1.5.2 * Trừ khi có yêu cầu trong các phần khác của Bộ luật này, vùng phủ sóng cho thông báo cảnh báo mà người trong khu vực có thể nghe được phải theo yêu cầu của các luật, quy tắc hoặc tiêu chuẩn do cơ quan quản lý nhà nước quy định.

N 18.4.1.5.3 Trong trường hợp các luật, quy tắc hoặc tiêu chuẩn quản lý khác yêu cầu thông báo bằng âm thanh tới mọi người, cho toàn bộ hoặc một phần của khu vực hoặc không gian, phạm vi bao phủ sẽ chỉ được yêu cầu trong các khu vực có người ở như được định nghĩa trong 3.3.187

Δ 18.4.1.5.4 Các mức áp suất âm thanh mà thiết bị âm thanh phải tạo ra trong vùng phủ sóng để đáp ứng các yêu cầu của Quy chuẩn này phải được nhà thiết kế hệ thống ghi lại trong quá trình lập kế hoạch và thiết kế hệ thống thông báo.

N 18.4.1.5.5 Mức áp suất âm thanh môi trường xung quanh trung bình lớn hơn dự kiến ​​hoặc mức áp suất âm thanh tối đa dự kiến ​​có thời gian ít nhất là 60 giây phải được nhà thiết kế hệ thống ghi lại cho vùng phủ sóng để đảm bảo tuân thủ 18.4.4 , 18.4.5, 18.4.6 hoặc 18.4.7.

18.4.1.5.6 Các mức áp suất âm thanh thiết kế do thiết bị thông báo tạo ra cho các vùng phủ sóng khác nhau phải được lập thành văn bản để sử dụng trong quá trình kiểm tra nghiệm thu hệ thống.

18.4.1.5.7 Khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, tài liệu về các mức áp suất âm thiết kế cho các vùng phủ sóng khác nhau phải được đệ trình để xem xét và phê duyệt.

18.4.1.6 * Cảnh báo bằng giọng nói không bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu về âm thanh của 18.4.4 (Yêu cầu về âm thanh ở chế độ công khai), 18.4.5 (Yêu cầu về âm thanh ở chế độ riêng tư), 18.4.6 (Yêu cầu về vùng ngủ), hoặc 18.4.7 (Tín hiệu âm thanh dải hẹp vượt quá ngưỡng nhiễu âm), nhưng phải đáp ứng các yêu cầu về độ rõ của 18.4.11 khi yêu cầu về độ rõ giọng nói.

18.4.1.7 Các thiết bị thông báo bằng âm thanh được sử dụng để đánh dấu lối ra không được yêu cầu đáp ứng các yêu cầu về âm thanh của 18.4.4 (Yêu cầu về âm thanh ở chế độ công cộng), 18.4.5 (Yêu cầu về âm thanh ở chế độ riêng), 18.4.6 (Yêu cầu về khu vực ngủ), hoặc 18.4.7 (Tín hiệu âm thanh băng tần hẹp vượt quá ngưỡng nhiễu âm), ngoại trừ theo yêu cầu của 18.4.8 (Yêu cầu của thiết bị thông báo âm thanh đánh dấu lối ra).

18.4.2 Tín hiệu sơ tán đặc biệt.

18.4.2.1 * Để đáp ứng các yêu cầu của Phần 10.10, mẫu tín hiệu âm thanh báo động được sử dụng để thông báo cho những người cư ngụ trong tòa nhà về yêu cầu sơ tán (rời khỏi tòa nhà) hoặc di dời (từ khu vực này sang khu vực khác) phải là tín hiệu sơ tán báo động tiêu chuẩn bao gồm mô hình thời gian ba xung. Mẫu phải phù hợp với Hình 18.4.2.1 và phải bao gồm những điều sau đây theo thứ tự này:

(1) Pha “Bật” kéo dài 0,5 giây ± 10 phần trăm

(2) Giai đoạn “Tắt” kéo dài 0,5 giây ± 10 phần trăm trong ba khoảng thời gian “bật” liên tiếp

(3) Giai đoạn “Tắt” kéo dài 1,5 giây ± 10 phần trăm

Ngoại lệ: Khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, việc  sử dụng dạng âm thanh báo hiệu sơ tán đơn âm sẽ được phép.

chuong 18 - nfpa 72 - hinh 1

18.4.2.2 Phải cho phép chuông hoặc chuông một nhịp phát ngắt quãng “bật” kéo dài 1 giây ± 10%, với khoảng thời gian “tắt” 2 giây ± 10% sau mỗi lần nhấn “bật” thứ ba.

18.4.2.3 Tín hiệu phải được lặp lại trong một khoảng thời gian thích hợp cho mục đích sơ tán của tòa nhà, không ít hơn 180 giây.

18.4.2.3.1 Thời gian lặp lại tối thiểu phải được phép ngắt bằng tay.

18.4.2.3.2 Thời gian lặp lại tối thiểu phải được phép tự động ngắt để truyền các bản tin thông báo hàng loạt phù hợp với Chương 24.

18.4.2.4 * Tín hiệu sơ tán tiêu chuẩn phải đồng bộ trong một khu vực thông báo.

CÁC PHẦN TRONG CHƯƠNG 18 – NFPA 72:2019

Phần 1 – Chương 18:  Thiết bị cảnh báo.

Phần 2 – Chương 18:  Thiết bị cảnh báo.

Phần 3 – Chương 18:  Thiết bị cảnh báo.

Phần 4 – Chương 18:  Thiết bị cảnh báo.