Để phục vụ mục đích tham khảo, Công ty TNHH dịch vụ và công nghệ Hoàng Việt xin gửi tới các bạn bản dịch của Tiêu chuẩn NFPA 72 – 2019.  Đây là sự cố gắng của tác giả, nhưng do chưa có kinh nghiệm dịch thuật và kiến thức chuyên môn nên không tránh khỏi nhiều sai sót.  Kính mong các bạn góp ý để chúng tôi có thể chỉnh sửa, đem lại tài liệu tham khảo có chất lượng tốt hơn phục vụ cộng đồng.  Xin chân thành cảm ơn.

Bài số 4:

Chương 18 – Các thiết bị cảnh báo. (phần 4)

18.5.5.5.3 Khoảng cách trong phòng phù hợp với Bảng 18.5.5.5.1 (a) và Hình 18.5.5.5.1 đối với thiết bị treo tường phải dựa trên việc định vị thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng ở khoảng cách nửa của tường.

Δ 18.5.5.5.4 Trong các phòng vuông với các thiết bị không ở giữa hoặc trong các phòng không có diện tích, cường độ ánh sáng (cd) từ một thiết bị thông báo ánh sáng treo tường phải được xác định theo kích thước kích thước phòng tối đa thu được bằng cách đo khoảng cách đến bức tường xa nhất hoặc bằng cách tăng gấp đôi khoảng cách đến bức tường lân cận xa nhất, chọn giá trị nào lớn hơn, theo yêu cầu của Bảng 18.5.5.5.1 (a) và Hình 18.5.5.5.1.

18.5.5.5.5 Nếu cấu hình phòng không phải là hình vuông, thì ta coi kích thước phòng là hình vuông cho phép bao bọc toàn bộ phòng hoặc cho phép chia phòng thành nhiều ô vuông để tính toán.

18.5.5.5.6 * Nếu chiều cao trần nhà vượt quá 30 ft (9.1 m), các thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng gắn trên trần nhà phải được treo ở hoặc thấp hơn 30 ft (9.1 m) hoặc ở độ cao lắp đặt được xác định bằng cách sử dụng phương án thay thế dựa trên hiệu suất của 18.5. 5.7, hoặc thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng treo tường phải được lắp đặt phù hợp với Bảng 18.5.5.5.1 (a).

18.5.5.6 * Khoảng cách trong Hành lang.

18.5.5.6.1 Việc lắp đặt các thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng trong các hành lang có chiều rộng từ 20 ft (6,1 m) trở xuống phải phù hợp với các yêu cầu của 18.5.5.5 hoặc 18.5.5.6.

18.5.5.6.2 Đoạn 18.5.5.6 sẽ áp dụng cho các hành lang có chiều rộng không quá 20 ft (6,1 m).

18.5.5.6.3 Trong hành lang, thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng phải có nguồn sáng không nhỏ hơn 15 cd.

18.5.5.6.4 Hành lang rộng hơn 20 ft (6,1 m) phải tuân theo các yêu cầu về khoảng cách cho các phòng theo 18.5.5.5.

18.5.5.6.5 * Các thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng không được đặt cách dưới 15 ft (4,6m) tính từ cuối hành lang, với khoảng cách nhau không lớn hơn 100 ft (30,5 m) giữa các thiết bị.

18.5.5.6.6 Nếu có sự gián đoạn của lối nhìn tập trung, chẳng hạn như cửa ngăn cháy, sự thay đổi độ cao hoặc bất kỳ vật cản nào khác, khu vực đó sẽ được coi là một hành lang riêng biệt.

18.5.5.6.7 Trong các hành lang nơi có nhiều hơn hai thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng ở bất kỳ trường nhìn nào, chúng sẽ phải nhấp nháy đồng bộ.

18.5.5.6.8 Các thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng treo tường trong hành lang được phép gắn trên tường cuối hoặc tường bên của hành lang phù hợp với các yêu cầu về khoảng cách ở 18.5.5.6.5.

18.5.5.7 * Các phương án có thể thay thế trong thực tế công trình.

18.5.5.7.1 Bất kỳ thiết kế nào cung cấp độ chiếu sáng tối thiểu 0,4036 lumen / m2 tại bất kỳ điểm nào trong khu vực lắp đặt thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng trên tường hoặc trần theo Tiêu chuẩn ANSI / UL 1971, Tiêu chuẩn cho Thiết bị Tín hiệu cho Người Khiếm thính, ANSI / UL 1638, Thiết bị Tín hiệu Visi cho Hệ thống Báo cháy và Tín hiệu, Bao gồm Phụ kiện, hoặc tương đương, tính từ điểm xa nhất đến vị trí lắp đặt thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng gần nhất, được phép thay cho các yêu cầu của 18.5.5, ngoại trừ 18.5.5.8.

18.5.5.7.2 Tài liệu cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền phải bao gồm những tài liệu sau:

(1) Bảng tính toán Luật vuông nghịch đảo sử dụng từng góc phân cực dọc và ngang trong ANSI / UL 1971, Tiêu chuẩn về Thiết bị Tín hiệu cho Người Khiếm thính hoặc tương đương.

(2) Các tính toán phải tính đến các ảnh hưởng của phân cực bằng cách sử dụng một trong các cách sau:

(a) Tỷ lệ phần trăm từ (các) bảng hiện hành trong ANSI / UL 1971, Tiêu chuẩn về Thiết bị Tín hiệu cho Người Khiếm thính hoặc tương đương

(b) Các kết quả thực tế của các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đối với thiết bị cụ thể được sử dụng do tổ chức kiểm định chất lượng ghi lại.

18.5.5.8 Khu vực ngủ.

18.5.5.8.1 Đầu báo khói kết hợp và thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng hoặc thiết bị báo động khói kết hợp với cảnh báo bằng ánh sáng phải được lắp đặt phù hợp với các yêu cầu áp dụng của Chương 17, 18, 23 và 29.

N 18.5.5.8.2 Thiết bị phát hiện hoặc cảnh báo carbon monoxide kết hợp với thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng phải được đặt phù hợp với các yêu cầu hiện hành đối với thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng và các yêu cầu áp dụng đối với máy dò hoặc báo động carbon monoxide thuộc Chương 17, 18 , 23 và 29.

18.5.5.8.3 * Bảng 18.5.5.8.3 sẽ áp dụng cho cường độ yêu cầu tối thiểu của thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng trong khu vực ngủ sau khi thiết lập chiều cao lắp đặt.

Hinh 18.5.8.3 – nfpa 72

18.5.5.8.4 Đối với các phòng có kích thước tuyến tính lớn hơn 16 ft (4,9 m), thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng phải được đặt cách gối ngủ trong vòng 16 ft (4,9 m).

18.5.6 Vị trí của Thiết bị Cảnh báo bằng ánh sáng để Truyền tín hiệu Diện rộng. Các thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng cho tín hiệu diện rộng phải được lắp đặt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, theo thiết kế đã được phê duyệt và hướng dẫn đã xuất bản của nhà sản xuất để đạt được hiệu suất cần thiết.

Δ Bảng 18.5.5.8.3 Yêu cầu về cường độ hiệu quả đối với thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng trong khu vực ngủ

 

18.6 * Đặc điểm thị giác – Chế độ riêng tư. Các thiết bị thông báo bằng ánh sáng được sử dụng ở chế độ riêng tư phải có đủ số lượng và cường độ và được bố trí để đáp ứng mục đích sử dụng của người dùng và cơ quan có thẩm quyền.

 

18.7 Phương án bổ sung tín hiệu thị giác. Một thiết bị thông báo bằng ánh sáng bổ sung sẽ được dùng để tăng cường tín hiệu âm thanh hoặc ánh sáng.

 

18.7.1 Thiết bị thông báo bằng ánh sáng bổ sung phải tuân theo hiệu suất danh định ghi trên tem nhãn của nó.

 

18.7.2 Các thiết bị thông báo bằng ánh sáng bổ sung được phép đặt cao hơn 80 in. (2,03 m) tính từ sàn nhà.

 

18.8  Các thiết bị cảnh báo bằng lời nói.

 

18.8.1 Loa phát thanh.

18.8.1.1 Loa phải tuân theo Mục 18.4.

18.8.1.2 * Mức áp suất âm thanh, tính bằng dBA, của âm do loa phát tín hiệu tạo ra phải tuân thủ tất cả các yêu cầu trong 18.4.4 (công cộng), 18.4.5 (riêng tư) hoặc 18.4.6 (ngủ) đối với từng vị trí lắp đặt tương ứng hoặc phải phù hợp với các yêu cầu của 18.4.7 (báo hiệu dải tần hẹp).

 

18.8.2 Thiết bị điện thoại. Thiết bị điện thoại phải phù hợp với Mục 24.8.

 

18.9 * Thiết bị Trực quan Văn bản và Đồ họa.

18.9.1 Ứng dụng.

18.9.1.1 Các thiết bị trực quan bằng văn bản và đồ họa được phép sử dụng để báo hiệu thông tin về hỏa hoạn hoặc các điều kiện khẩn cấp khác hoặc để hướng dẫn các phản ứng dự kiến ​​đối với các điều kiện đó.

18.9.1.2 Phần này không áp dụng cho các phương tiện là biển báo lối ra, dấu hiệu nhận biết phòng và các biển báo được yêu cầu bởi các luật, quy tắc hoặc tiêu chuẩn quản lý khác.

18.9.1.3 Các thông báo bằng văn bản của thiết bị trực quan phải được phép ở dạng tĩnh, nhấp nháy hoặc cuộn.

 

18.9.2 Vị trí.

 

18.9.2.1 Chế độ riêng tư. Trừ khi được cho phép hoặc yêu cầu khác bởi các luật, quy tắc hoặc tiêu chuẩn điều chỉnh khác, hoặc bởi các phần khác của Bộ luật này hoặc bởi cơ quan có thẩm quyền, tất cả các thiết bị thông báo bằng văn bản và đồ họa ở chế độ riêng tư sẽ được đặt trong các phòng chỉ dành cho những người liên quan trực tiếp đến việc thực hiện và chỉ đạo ứng phó khẩn cấp trong các khu vực được hệ thống bảo vệ.

 

18.9.2.2 Chế độ công cộng. Các thiết bị thông báo trực quan bằng văn bản và đồ họa được sử dụng ở chế độ công cộng phải được đặt để đảm bảo tầm nhìn cho những người cư ngụ trong khu vực được bảo vệ hoặc những người nhận dự kiến.

18.9.2.3 Gắn kết. Được phép sử dụng các thiết bị thông báo bằng văn bản đặt trên mặt bàn hoặc treo tường.

 

 

18.9.3 Hiệu suất. Thông tin được tạo ra bởi các thiết bị trực quan bằng văn bản và đồ họa phải rõ ràng và dễ đọc ở khoảng cách xem dự kiến.

18.9.4 * Yêu cầu về ký tự và ký hiệu và khoảng cách xem.

18.9.4.1 Phần này áp dụng cho các ký tự trực quan và các yếu tố đồ họa và không đề cập đến các ký tự nổi hoặc chữ nổi có thể được yêu cầu bởi các luật, quy tắc hoặc tiêu chuẩn quản lý khác.

18.9.4.2 * Các ký tự và biểu tượng phải tương phản với nền của chúng bằng cách sử dụng độ tương phản dương (ánh sáng trên nền tối) hoặc tương phản âm (tối trên nền sáng).

18.9.4.3 Các ký tự và biểu tượng và nền của chúng phải có lớp hoàn thiện không chói mắt.

18.9.4.4 * Các ký tự được phép là chữ hoa hoặc chữ thường, hoặc kết hợp cả hai.

18.9.4.5 Các ký tự phải có hình thức thông thường và không nghiêng, xiên, nét viết tay, trang trí  hoặc có hình thức khác thường và sẽ sử dụng phông chữ sans serif.

18.9.4.6 Các ký tự sẽ được chọn từ các phông chữ có chiều rộng của chữ cái viết hoa “O” là tối thiểu 55 phần trăm và Tối đa 110 phần trăm chiều cao của chữ cái viết hoa “I”.

18.9.4.7 * Chiều cao ký tự và ký hiệu cho các thiết bị không phải màn hình hoặc màn hình để bàn phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

(1) Chiều cao ký tự tối thiểu phải tuân theo Bảng 18.9.4.7.

(2) Khoảng cách nhìn phải được đo bằng khoảng cách nằm ngang giữa ký tự và vật cản ngăn cách tiếp cận thiết bị.

(3) Chiều cao của ký tự sẽ dựa trên chữ cái viết hoa “I”.

Hinh 18.9.4.7 – nfpa 72

18.9.4.8 * Tất cả các ký tự và ký hiệu được hiển thị bằng các thiết bị thông báo trực quan bằng văn bản và đồ họa phải cao ít nhất 40 in. (1,02 m) so với mặt đất hoặc sàn hoàn thiện.

18.9.4.9 Độ dày nét chữ của chữ hoa “I” phải tối thiểu 10 phần trăm và tối đa 30 phần trăm chiều cao của ký tự.

18.9.4.10 Khoảng cách ký tự phải được đo giữa hai điểm gần nhất của các ký tự liền kề, không bao gồm khoảng trắng từ. Khoảng cách giữa các ký tự riêng lẻ phải là nhỏ nhất 10 phần trăm và tối đa 35 phần trăm chiều cao ký tự.

18.9.4.11 Khoảng cách giữa các đường cơ sở của các dòng ký tự riêng biệt trong một thông báo phải tối thiểu là 135 phần trăm và Tối đa 170 phần trăm chiều cao ký tự.

18.10 Thiết bị Xúc giác.

18.10.1 Ứng dụng. Các thiết bị xúc giác được cho phép nếu đã có sử dụng các thiết bị thông báo bằng âm thanh và / hoặc hình ảnh.

18.10.2 * Hiệu suất. Các thiết bị xúc giác phải đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất của ANSI / UL 1971, Tiêu chuẩn về Thiết bị Tín hiệu cho Người Khiếm thính, hoặc tương đương.

18.11 * Giao diện ứng  phó khẩn cấp tiêu chuẩn. Khi có yêu cầu của cơ quan thực thi; điều chỉnh luật, quy tắc hoặc tiêu chuẩn; hoặc các phần khác của Quy tắc này, trình thông báo, hệ thống hiển thị thông tin và các điều khiển cho các phần của hệ thống được ưu tiên sử dụng bởi nhân viên dịch vụ khẩn cấp phải được thiết kế, bố trí và bố trí phù hợp với các yêu cầu của tổ chức dự định sử dụng thiết bị.

CÁC PHẦN TRONG CHƯƠNG 18 – NFPA 72:2019

Phần 1 – Chương 18:  Thiết bị cảnh báo.

Phần 2 – Chương 18:  Thiết bị cảnh báo.

Phần 3 – Chương 18:  Thiết bị cảnh báo.

Phần 4 – Chương 18:  Thiết bị cảnh báo.