Để phục vụ mục đích tham khảo, Công ty TNHH dịch vụ và công nghệ Hoàng Việt xin gửi tới các bạn bản dịch của Tiêu chuẩn NFPA 72 – 2019.  Đây là sự cố gắng của tác giả, nhưng do chưa có kinh nghiệm dịch thuật và kiến thức chuyên môn nên không tránh khỏi nhiều sai sót.  Kính mong các bạn góp ý để chúng tôi có thể chỉnh sửa, đem lại tài liệu tham khảo có chất lượng tốt hơn phục vụ cộng đồng.  Xin chân thành cảm ơn.

Bài số 3:

Chương 18 – Các thiết bị cảnh báo. (phần 3)

18.4.9 Vị trí của các thiết bị thông báo âm thanh trong tòa nhà hoặc công trình.

18.4.9.1 Nếu chiều cao trần cho phép, và trừ khi có quy định khác từ 18.4.9.2 đến 18.4.9.5, các thiết bị treo tường phải có đỉnh cao hơn so với mặt sàn hoàn thiện không dưới 90 in (2,29 m) và thấp hơn trần nhà đã hoàn thiện ở khoảng cách không nhỏ hơn 6 inch (150 mm).

18.4.9.2 Thiết bị có thể gắn trên trần hoặc âm tường.

18.4.9.3 Nếu thiết bị thông báo bằng âm thanh / ánh sáng kết hợp được lắp đặt, vị trí của thiết bị được lắp đặt phải được xác định theo các yêu cầu của 18.5.5.

18.4.9.4 Các thiết bị là bộ phận tích hợp của thiết bị phát hiện khói, đầu báo carbon monoxide, thiết bị báo khói, thiết bị báo động carbon monoxit hoặc thiết bị đầu vào khác phải được đặt phù hợp với các yêu cầu đối với thiết bị đó.

18.4.9.5 Cho phép các chiều cao lắp đặt khác với yêu cầu của 18.4.9.1 và 18.4.9.2, với điều kiện là các yêu cầu về mức âm thanh theo 18.4.4 đối với chế độ công cộng hoặc 18.4.5 đối với chế độ riêng tư hoặc 18.4.6 đối với chế độ ngủ các khu vực, tùy từng thiết bị, được đáp ứng.

18.4.10 Vị trí của các thiết bị thông báo âm thanh để phát tín hiệu diện rộng. Các thiết bị thông báo âm thanh cho tín hiệu diện rộng phải được lắp đặt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, thiết kế đã được phê duyệt và hướng dẫn cài đặt của nhà sản xuất để đạt được hiệu suất cần thiết.

18.4.11 * Tính đủ điều kiện của giọng nói. Trong những không gian có thể nghe được về mặt âm thanh (ADS) nơi yêu cầu độ rõ giọng nói, hệ thống liên lạc bằng giọng nói sẽ tái tạo các thông điệp được ghi âm trước, tổng hợp hoặc trực tiếp (ví dụ: micrô, thiết bị cầm tay điện thoại và radio) với độ rõ ràng bằng giọng nói.

 

18.4.11.1 * ADS sẽ được xác định bởi nhà thiết kế hệ thống trong quá trình lập kế hoạch và thiết kế các hệ thống thông báo khẩn cấp.

18.4.11.2 Mỗi ADS phải được xác định là yêu cầu hoặc không yêu cầu độ rõ giọng nói.

 

18.4.11.3 * Trừ khi được yêu cầu cụ thể bởi các luật, quy tắc hoặc tiêu chuẩn điều chỉnh khác, hoặc bởi các phần khác của Quy tắc này, thì tất cả các ADS sẽ không bắt buộc phải có khả năng thông tin.

18.4.11.4 * Khi được yêu cầu bởi cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh luật, quy tắc hoặc tiêu chuẩn; hoặc các phần khác của Quy tắc này, việc phân định rõ các ADS sẽ được đệ trình để xem xét và phê duyệt.

Δ 18.4.11.5 Không cần thực hiện các phép đo định lượng.

N 18.4.11.6 Phải cho phép các phép đo định lượng. (Xem D.2.4.)

18.5 * Các đặc tính về ánh sáng – Chế độ công cộng.

18.5.1 * Tín hiệu ánh sáng.

18.5.1.1 Tín hiệu bằng ánh sáng ở chế độ công cộng phải đáp ứng các yêu cầu của Mục 18.5 bằng cách sử dụng các thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng.

Δ 18.5.1.2 * Vùng phủ sóng cho cảnh báo bằng ánh sáng phải theo yêu cầu của các luật, quy tắc hoặc tiêu chuẩn quản lý khác.

N 18.5.1.3 Trong trường hợp các luật, quy tắc hoặc tiêu chuẩn quản lý khác yêu cầu cảnh báo bằng ánh sáng cho toàn bộ hoặc một phần của khu vực hoặc không gian, phạm vi bao phủ sẽ chỉ được yêu cầu trong các khu vực có người ở như được định nghĩa trong 3.3.187.

18.5.2 Vùng phủ sóng.

18.5.2.1 Người thiết kế hệ thống cảnh báo bằng ánh sáng phải lập hồ sơ các phòng và không gian sẽ có cảnh báo bằng ánh sáng và những nơi không cung cấp cảnh báo bằng ánh sáng.

18.5.2.2 * Trừ khi được quy định khác hoặc được yêu cầu bởi các phần khác của Bộ luật này, vùng phủ sóng cần thiết cho thông báo ánh sáng trực quan sẽ được yêu cầu bởi các luật, quy tắc hoặc tiêu chuẩn quản lý khác.

18.5.2.3 Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, tài liệu về cường độ hiệu quả (cd) của các thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng cho vùng phủ sóng phải được đệ trình để xem xét và phê duyệt.

18.5.3 Đặc điểm ánh sáng, màu sắc và xung.

18.5.3.1 Tốc độ chớp cháy không được vượt quá hai lần nhấp nháy mỗi giây (2 Hz) cũng như không nhỏ hơn một lần nhấp nháy mỗi giây (1 Hz) trong dải điện áp liệt kê của thiết bị.

18.5.3.2 Khoảng thời gian xung ánh sáng tối đa phải là 20 mili giây, trừ trường hợp được phép trong 18.5.3.3.

N 18.5.3.3 * Thời lượng xung ánh sáng lớn hơn 20 mili giây, nhưng không lớn hơn 100 mili giây, phải được phép sử dụng khi tại một khu vực nào đó các thiết bị có xung anh sáng 20 mili giây được chứng minh rằng không có tác dụng cảnh báo hiệu quả.

18.5.3.4 Thời lượng xung phải được xác định là thời gian xen kẽ giữa điểm ban đầu và điểm cuối cùng của 10% tín hiệu cực đại.

18.5.3.5 * Các thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng sử dụng để phát tín hiệu báo cháy hoặc để báo hiệu ý định sơ tán hoàn toàn phải có màu trắng rõ ràng hoặc danh nghĩa và không được vượt quá 1000 cd (candela -cường độ ánh sáng).

18.5.3.6 Các thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng được sử dụng để báo hiệu cho quần chúng tìm kiếm thông tin hoặc chỉ dẫn phải rõ ràng, không có màu trắng chủ đạo hoặc màu khác theo yêu cầu của kế hoạch khẩn cấp và cơ quan có thẩm quyền đối với khu vực hoặc tòa nhà.

18.5.3.7 * Các yêu cầu đồng bộ hóa trực quan của chương này sẽ không áp dụng khi các thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng đặt bên trong tòa nhà được nhìn từ bên ngoài tòa nhà.

N 18.5.3.8 Các thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng được sử dụng để phát tín hiệu carbon monoxide phải theo yêu cầu của kế hoạch khẩn cấp và cơ quan có thẩm quyền đối với khu vực hoặc tòa nhà và không được vượt quá 1000 cd.

18.5.4 * Đo quang thiết bị. Đầu ra ánh sáng phải tuân thủ các yêu cầu về phân cực đối với tín hiệu chế độ công cộng như được mô tả trong ANSI / UL 1971, Tiêu chuẩn về thiết bị phát tín hiệu cho người khiếm thính, ANSI / UL 1638, Tiêu chuẩn cho cá thiết bị báo cháy bằng ánh sáng, bao gồm Phụ kiện, hoặc tương đương.

NFPA 72 – Hinh 18.5.5.5b

18.5.5 Vị trí thiết bị.

18.5.5.1 * Các thiết bị treo tường phải được gắn sao cho độ cao của cả thiết bị không nhỏ hơn 80 inch (2,03 m) và không lớn hơn 96 inch (2,44 m) so với sàn hoàn thiện hoặc ở độ cao lắp đặt được chỉ định trong 18.5.5.7.

Δ 18.5.5.2 Trong trường hợp chiều cao trần thấp không cho phép treo tường tối thiểu là 80 in. (2,03 m), các thiết bị thông báo ánh sáng treo tường phải được gắn trong phạm vi 150 mm phía dưới trần nhà.

N 18.5.5.3 Trong trường hợp chiều cao trần thấp không cho phép giá treo tường tối thiểu là 80 in. (2,03 m), the room size covered by a visual notification appliance of a given value shall be reduced by twice the difference between the minimum mounting height of 80 in. (2.03 m) and the actual lower mounting height.

18.5.5.4 * Các thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng được kiểm định chất lượng và công bố được phép sử dụng để lắp song song với sàn nhà cũng được phép đặt trên trần nhà hoặc treo bên dưới trần nhà.

18.5.5.5 * Khoảng cách trong phòng.

Δ 18.5.5.5.1 * Khoảng cách phải phù hợp với một trong hai Bảng 18.5.5.5.1 (a) và Hình 18.5.5.5.1 hoặc Bảng 18.5.5.5.1 (b).

18.5.5.5.2 Các thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng phải được lắp đặt theo Bảng 18.5.5.5.1 (a) hoặc Bảng 18.5.5.5.1 (b) bằng cách sử dụng một trong các cách sau:

Hinh 18.5.5.5 – NFPA 72 – Chương 18

(1) Một thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng duy nhất.

(2) * Hai nhóm thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng, trong đó các thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng của mỗi nhóm được đồng bộ hóa, trong cùng một phòng hoặc không gian liền kề trong trường nhìn. Điều này phải bao gồm việc đồng bộ hóa các thiết bị trực quan được vận hành bởi các hệ thống riêng biệt.

(3) Nhiều hơn hai thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng hoặc nhóm thiết bị được đồng bộ hóa trong cùng một phòng hoặc không gian liền kề trong trường xem nhấp nháy đồng bộ.

Hinh 18.5.5.5.1 – nfpa 72

CÁC PHẦN TRONG CHƯƠNG 18 – NFPA 72:2019

Phần 1 – Chương 18:  Thiết bị cảnh báo.

Phần 2 – Chương 18:  Thiết bị cảnh báo.

Phần 3 – Chương 18:  Thiết bị cảnh báo.

Phần 4 – Chương 18:  Thiết bị cảnh báo.