Để phục vụ mục đích tham khảo,  Công ty TNHH dịch vụ và công nghệ Hoàng Việt  xin gửi tới các bạn bản dịch của Tiêu chuẩn NFPA 72 – 2019.  Đây là sự cố gắng của tác giả, nhưng do chưa có kinh nghiệm dịch thuật và kiến thức chuyên môn nên không tránh khỏi nhiều sai sót.  Kính mong các bạn góp ý để chúng tôi có thể chỉnh sửa, đem lại tài liệu tham khảo có chất lượng tốt hơn phục vụ cộng đồng.  Xin chân thành cảm ơn.

Bài số 2:

Chương 18 – Các thiết bị cảnh báo. (phần 2)

N 18.4.3 Tín hiệu báo động bằng âm thanh riêng biệt cho khí Carbon Monoxide.

N 18.4.3.1 Trong trường hợp thiết bị phát hiện hoặc báo động carbon monoxide được yêu cầu bởi các quy tắc hoặc tiêu chuẩn khác hoặc bởi cơ quan có thẩm quyền và khi yêu cầu tín hiệu âm thanh, phải có mẫu tín hiệu đặc biệt khác với tín hiệu sơ tán đám cháy.

N 18.4.3.2 Khi yêu cầu tín hiệu âm thanh, tín hiệu carbon monoxide phải là dạng thời gian bốn xung và tuân thủ các điều sau:

(1) Tín hiệu phải là một mẫu bao gồm bốn chu kỳ 100 mili giây ± 10 % “bật” và 100 mili giây ± 10% “tắt”, tiếp theo là 5 giây ± 10% “tắt”, như minh họa trong Hình 18.4.3.2. khu của một cơ sở được bảo vệ.

(2) Sau 4 phút đầu tiên của tín hiệu carbon monoxide, thời gian “tắt” 5 giây sẽ được phép thay đổi

(3) Tín hiệu cảnh báo phải được lặp lại theo 18.4.3.2 (1) và 18.4.3.2 (2) cho đến khi cảnh báo đặt lại hoặc tín hiệu cảnh báo được tắt tiếng bằng tay.

N 18.4.3.3 Tín hiệu phải đồng bộ trong một thông báo

N 18.4.3.4 Tín hiệu âm thanh của hệ thống và hệ thống cảnh báo carbon monoxide được lắp đặt để đáp ứng các yêu cầu của Chương 29 sẽ không bắt buộc phải được đồng bộ hóa.

18.4.4 * Yêu cầu đối với chế độ công cộng.

18.4.4.1 * Để đảm bảo rằng các tín hiệu chế độ công cộng có thể nghe được được nghe thấy rõ ràng, trừ khi được cho phép bởi 18.4.4.2 đến 18.4.4.5, chúng phải có mức âm thanh cao hơn mức âm thanh xung quanh trung bình ít nhất 15 dB hoặc cao hơn mức âm thanh tối đa 5 dB với thời lượng ít nhất 60 giây, tùy theo mức nào lớn hơn, được đo cao hơn 5 ft (1,5 m) so với sàn trong khu vực yêu cầu được phục vụ bởi hệ thống sử dụng thang đo trọng số A (dBA).

18.4.4.2 Khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền hoặc các quy tắc hoặc tiêu chuẩn quản lý khác, các yêu cầu về tín hiệu âm thanh sẽ được phép giảm hoặc loại bỏ khi cung cấp tín hiệu ánh sáng theo Mục 18.5.

Δ 18.4.4.3 Thiết bị thông báo bằng âm thanh được lắp đặt trong thang máy phải được phép sử dụng các tiêu chí về âm thanh cho các thiết bị chế độ riêng được nêu chi tiết trong 18.4.5.1.

Δ 18.4.4.4 Nếu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thiết bị thông báo âm thanh được lắp đặt trong phòng vệ sinh sẽ được phép sử dụng các tiêu chí về âm thanh cho thiết bị chế độ riêng được nêu chi tiết trong 18.4.5.1.

18.4.4.5 Hệ thống báo hiệu được bố trí để dừng hoặc giảm tiếng ồn xung quanh phải tuân theo 18.4.4.5.1 đến 18.4.4.5.3.

18.4.4.5.1 Hệ thống báo hiệu được bố trí để dừng hoặc giảm tiếng ồn xung quanh phải tạo ra mức âm thanh cao hơn mức âm thanh xung quanh trung bình đã giảm ít nhất 15 dB hoặc cao hơn mức âm thanh tối thiểu 5 dB với thời lượng ít nhất là 60 vài giây sau khi giảm mức ồn xung quanh, tùy theo mức nào lớn hơn, được đo ở độ cao 5 ft (1,5 m) so với sàn trong khu vực hệ thống yêu cầu phục vụ bằng thang điểm A (dBA).

18.4.4.5.2 Các thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng lắp đặt tại các khu vực bị ảnh hưởng phải tuân theo Mục 18.5 hoặc 18.6.

18.4.4.5.3 Các rơ le, mạch điện hoặc giao diện cần thiết để dừng hoặc giảm tiếng ồn xung quanh phải đáp ứng các yêu cầu của các Chương 10, 12, 21 và 23.

18.4.5 Yêu cầu đối với chế độ riêng tư.

18.4.5.1 * Để đảm bảo rằng các tín hiệu ở chế độ riêng tư có thể nghe được nghe thấy rõ ràng, chúng phải có mức âm thanh cao hơn mức âm thanh xung quanh trung bình ít nhất 10 dB hoặc cao hơn mức âm thanh tối đa 5 dB có thời lượng ít nhất là 60 giây, tùy theo mức nào lớn hơn, được đo cao hơn 5 ft (1,5 m) so với mặt sàn trong khu vực hệ thống yêu cầu cung cấp dịch vụ sử dụng thang đo trọng số A (dBA).

18.4.5.2 * Khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền hoặc các quy tắc hoặc tiêu chuẩn quản lý khác, các yêu cầu đối với tín hiệu âm thanh sẽ được phép giảm hoặc loại bỏ khi cung cấp tín hiệu ánh sáng theo Mục 18.5.

18.4.5.3 Hệ thống được bố trí để dừng hoặc giảm tiếng ồn xung quanh phải tuân theo 18.4.5.3.1 đến 18.4.5.3.3.

18.4.5.3.1 Hệ thống được bố trí để dừng hoặc giảm tiếng ồn xung quanh phải được phép tạo ra mức âm thanh cao hơn mức âm thanh trung bình xung quanh ít nhất là 10 dB hoặc cao hơn mức âm thanh tối đa 5 dB có thời lượng ít nhất 60 giây sau khi giảm mức ồn xung quanh, mức độ lớn hơn bao giờ hết, được đo cao hơn sàn nhà 5 ft (1,5 m), sử dụng thang điểm A (dBA).

18.4.5.3.2 Các thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng lắp đặt tại các khu vực bị ảnh hưởng phải phù hợp với Mục 18.5 hoặc 18.6.

18.4.5.3.3 Rơ le, mạch điện hoặc giao diện cần thiết để dừng hoặc giảm tiếng ồn xung quanh phải đáp ứng các yêu cầu của Chương 10, 12, 21, and 23.

18.4.6 Yêu cầu về khu vực ngủ.

18.4.6.1 * Trong trường hợp thiết bị âm thanh được lắp đặt để cung cấp tín hiệu cho khu vực ngủ, chúng phải có mức âm thanh cao hơn mức âm thanh xung quanh trung bình ít nhất là 15 dB hoặc cao hơn mức âm thanh lớn nhất ít nhất là 5 dB trong thời gian 60 giây hoặc mức âm thanh ít nhất 75 dBA, tùy theo mức nào lớn hơn, được đo ở mức gối trong khu vực hệ thống yêu cầu phục vụ bằng thang điểm A (dBA).

18.4.6.2 Nếu bất kỳ rào cản nào, chẳng hạn như cửa, rèm, hoặc vách ngăn có thể thu vào, nằm giữa thiết bị thông báo và vị trí nằm ngủ, thì mức áp suất âm thanh phải được đo với rào cản đặt giữa thiết bị và vị trí ngủ.

Δ 18.4.6.3 * Các thiết bị âm thanh được cung cấp cho các khu vực ngủ để đánh thức người cư ngụ phải tạo ra tín hiệu báo động tần số thấp tuân thủ các điều sau:

(1) Dạng sóng phải có tần số cơ bản là 520 Hz ± 10%.

(2) * Thiết bị thông báo dạng sóng tần số thấp cần phải được kiểm định chất lượng.

18.4.7 * Tín hiệu âm thanh dải hẹp để vượt ngưỡng nhiễu âm.

18.4.7.1 Cho phép vượt ngưỡng nhiễu âm. Tín hiệu âm thanh được phép tuân theo các yêu cầu về ngưỡng nhiễu âm trong phần phụ này thay cho các yêu cầu về tín hiệu trọng số A trong 18.4.4 và 18.4.5.

18.4.7.2 * Phương pháp tính toán.  Âm lượng lớn hơn ngưỡng nhiễu âm phải được tính toán theo tiêu chuẩn ISO 7731: Tín hiệu nguy hiểm cho nơi công cộng và nơi làm việc – Tín hiệu nguy hiểm thính giác.

18.4.7.3 Dữ liệu tiếng ồn. Dữ liệu tiếng ồn để tính toán vượt ngưỡng nhiễu âm phải là giá trị đỉnh của tiếng ồn kéo dài 60 giây trở lên cho mỗi quãng tám hoặc một phần ba quãng tám.

18.4.7.4 Tài liệu. Tài liệu phân tích và thiết kế phải được nộp cho cơ quan có thẩm quyền và phải bao gồm các thông tin sau:

(1) Dữ liệu tần số về tiếng ồn xung quanh, bao gồm ngày, giờ và vị trí nơi thực hiện các phép đo cho môi trường hiện có hoặc dữ liệu dự kiến ​​cho môi trường chưa được xây dựng

(2) Dữ liệu tần số của thiết bị thông báo âm thanh

(3) Tính toán vượt ngưỡng nhiễu âm cho mỗi tập dữ liệu nhiễu

(4) Cần phải đưa ra nhận định về mức áp suất âm thanh được yêu cầu trong 18.4.4 hoặc 18.4.5 nếu không vượt được ngưỡng nhiễu âm.

18.4.7.5 Mức áp suất âm thanh.  Đối với tín hiệu vượt ngưỡng nhiễu, âm tín hiệu phải đáp ứng các yêu cầu của 18.4.7.5.1 hoặc 18.4.7.5.2 trừ các bản tin đã ghi sẵn, tổng hợp hoặc trực tiếp.

18.4.7.5.1 Mức áp suất âm thanh của tín hiệu âm nghe được phải vượt quá ngưỡng bị nhiễu trong một hoặc nhiều quãng tám,  ít nhất là 10 dB trong một quãng tám.

18.4.7.5.2 Mức áp suất âm thanh của tín hiệu âm thanh phải vượt quá ngưỡng bị nhiễu trong một hoặc nhiều dải một phần ba quãng tám,  ít nhất là 13 dB trong dải một phần ba quãng tám.

báo cháy firesmart

18.4.8 Các yêu cầu về thiết bị thông báo âm thanh đánh dấu lối ra.

18.4.8.1 * Thiết bị thông báo âm thanh đánh dấu lối ra phải đáp ứng hoặc vượt trội hơn các hướng dẫn về tần số và mức âm thanh được quy định trong các hướng dẫn bằng văn bản của nhà sản xuất.

Δ 18.4.8.2 * Ngoài 18.4.8.1, tối thiểu, để đảm bảo rằng tín hiệu thiết bị thông báo âm thanh đánh dấu lối ra được nghe rõ ràng và tạo ra các hiệu ứng định hướng mong muốn trong 50 ft (15,24 m) trong một đường ra không bị cản trở, chúng sẽ phải đáp ứng các yêu cầu về khả năng nghe của 18.4.7 trong ít nhất một phần ba quãng tám hoặc một quãng tám trong các dải tần số hiệu dụng của quãng thời gian nghe  (ITD), quãng thời gian nghe hoặc tập trung (ILD hoặc IID), và đặc tính sinh lý con người và các chức năng liên quan đến khả năng nghe hiểu (ATF hoặc HRTF).

N 18.4.8.3 Tín hiệu thiết bị thông báo âm thanh đánh dấu lối ra phải xuyên qua cả tiếng ồn xung quanh và tín hiệu báo cháy.

18.4.8.4 Theo  yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về luật, quy tắc hoặc tiêu chuẩn; hoặc các phần khác của Quy chuẩn này, các thiết bị thông báo âm thanh đánh dấu lối ra phải được lắp đặt phù hợp với các hướng dẫn đã xuất bản của nhà sản xuất.

18.4.8.5 * Khi được yêu cầu bởi cơ quan có thẩm quyền quản lý luật, quy tắc hoặc tiêu chuẩn; hoặc các phần khác của Quy tắc này, thông báo âm thanh đánh dấu lối ra phải được đặt ở lối vào tất cả các cửa ra của tòa nhà và các khu vực lánh nạn theo quy định của tòa nhà đó hoặc quy tắc cứu hỏa hiện hành.

18.4.8.6 Khi các thiết bị thông báo bằng âm thanh đánh dấu lối ra được sử dụng để đánh dấu các khu vực lánh nạn, chúng phải cung cấp tín hiệu âm thanh khác với tín hiệu được sử dụng cho các lối ra khác không có khu vực lánh nạn.

CÁC PHẦN TRONG CHƯƠNG 18 – NFPA 72:2019

Phần 1 – Chương 18:  Thiết bị cảnh báo.

Phần 2 – Chương 18:  Thiết bị cảnh báo.

Phần 3 – Chương 18:  Thiết bị cảnh báo.

Phần 4 – Chương 18:  Thiết bị cảnh báo.